Betere inpassing Blankenburgtunnel mogelijk

24 juni 2015

Betere inpassing Blankenburgtunnel mogelijk

Nieuw onderzoek van Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat de mogelijkheden voor de inpassing van de Blankenburgtunnel veel groter zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Doordat de veiligheid voor overstroming ook op een andere manier gegarandeerd kan worden dan via een kanteldijk (verhoging van de weg na de tunnel tot dijk niveau) zou de weg over vrijwel de gehele lengte ondertunneld kunnen worden. Natuurmonumenten, ANWB, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en LTO Delflands Groen roepen Tweede Kamerleden en de minister van Infrastructuur en Milieu op om deze veel beter ingepaste variant in het verdere proces op te nemen zodat marktpartijen bij de aanbesteding uitgedaagd worden om tot de best haalbare inpassing te komen.

Zowel tegenstanders van de Blankenburgtunnel (de natuur- en streekorganisaties en LTO Delflands Groen) als voorstanders van een nieuwe oeververbinding (ANWB) zijn het erover eens dat als de Blankenburgtunnel er komt de aantasting van de groene long Midden-Delfland zo veel mogelijk voorkomen moet worden. Zij zijn dan ook blij dat de onderzoek nu uitgewezen heeft dat een veel beter ingepaste variant zonder kanteldijk technisch haalbaar blijkt te zijn. De kosten vormen nu voor de minister nog een belemmering om voor deze variant te kiezen, maar de organisaties pleiten ervoor om deze variant niet af te schrijven zodat marktpartijen bij de aanbesteding gestimuleerd kunnen worden om tot een optimale inpassing te komen.

Lees hier de volledige brief aan de Tweede Kamerleden en de minister van I&M.