Bezwaar rondom bestrijden van bevers gegrond verklaard

Bezwaar rondom bestrijden van bevers gegrond verklaard!

Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Zuid-Hollands Landschap en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben gelijk gekregen op het bezwaar dat ze hadden aangetekend tegen de ontheffing voor het verstoren en vangen van bevers en het vernielen en beschadigen van beverburchten.

18 november 2021

Zij pleitten voor maatwerk om de ontheffing specifieker te maken en in te zetten op monitoring van de beverpopulatie, preventief beleid en afstemming met de terreineigenaar voordat acties worden ondernomen. Daarnaast hebben zij nadrukkelijk gevraagd om een faunabeheerplan (BFP) voor de bever.

Dieren die in het wild in onze directe omgeving leven, zijn kwetsbaar en hebben onze bescherming nodig. Soms staat het ‘succes’ van een diersoort op gespannen voet met andere belangen in een gebied. Voor de bever in Zuid-Holland was het spannend: de provincie heeft op aanvraag van de faunabeheereenheid (FBE) in maart 2021 een te algemene ontheffing afgegeven voor een groot gebied en moet deze nu aanpassen, zodat de bever niet meer mag worden gedood om algemene redenen.

Vervolg
In de tussentijd is de Faunabeheereenheid aan de slag gegaan met een concept faunabeheerplan.  Voor de periode tot een ontheffing verleend kan worden op grond van dit nieuwe plan, is besloten om een opdracht te verlenen aan de FBE Zuid-Holland om de bever te beheren. Dit is noodzakelijk om in de komende tijd in te kunnen grijpen als er acute risico’s dreigen.

Lees hier de Beslissing op bezwaar 00616385-00015112.
Lees hier: Advies en verslag van de Bezwarencommissie

 

Tags:

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur