Betere bescherming van de Smient door uitspraak Raad van State

Betere bescherming van de Smient door uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft op 7 april uitspraak gedaan in het hoger beroep over het Faunabeheerplan Smient in Zuid-Holland. Dit plan gaat over de bestrijding van de smient, een eendensoort die onder meer in Nederland overwintert. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland en het college van gedeputeerde staten waren in hoger beroep gegaan tegen een eerdere uitspraak van de rechter die in 2019 afschot van de smient verbood. Zij zijn in het ongelijk gesteld.

7 april 2021

Deze uitspraak is dan ook mooi nieuws voor de populatie smienten in Zuid-Holland! Een opgave waaraan Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland al enkele jaren werken.

Nienke schuil van de NMZH vertelt: ‘De smient is een prachtige eendensoort. En ondanks het verbod van de rechter en een petitie met 4700 handtekeningen vanuit betrokken burgers, mochten volgens dit faunabeheersplan 6500 vogels per jaar worden afgeschoten. Dit komt doordat smienten gras eten en dit tot schade aan de landbouw zou leiden’.

Astrid Doesburg van Vogelbescherming NL vult aan: ‘De smient is voor het voortbestaan mede afhankelijk van de leefgebieden in Nederland. Het aantal vogels neemt af doordat de smientenpopulatie niet gezond is. Ook zijn er andere middelen om in te zetten om de vogels te weren. Afschieten is het laatste dat je moet willen voor een kwetsbare soort’.

De NMZH, Vogelbescherming Nederland en diverse lokale natuurorganisaties hebben tevens aangegeven dat onvoldoende is aangetoond dat de aanwezigheid van de eenden tot landbouwschade leidt.

De Raad van State bevestigt dat de rechtbank in 2019 terecht heeft geconcludeerd dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de staat van instandhouding van de smient niet zal verslechteren en dat het besluit tot goedkeuring van het faunabeheerplan onvoldoende is gemotiveerd.

De gehele uitspraak is te lezen op de website van de Raad van State.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur