Beroering in Voorne aan Zee

Beroering in Voorne aan Zee

De afgelopen maanden heeft de NMZH ter voorbereiding op de gebiedsgerichte aanpak in het kader van het Provincie Programma Landelijk Gebied een onderzoekend ontwerp gemaakt voor de gemeente Voorne aan Zee. Hierbij hebben wij met een select aantal partijen gesproken en gekeken naar een aantal opgaven. Natuurlijk hebben wij de stikstofproblematiek in Voornes Duin, maar ook naar de recreatiedruk in dit Natura 2000 gebied die de draagkracht van dit gebied te boven gaat, in dit onderzoek meegenomen Naast deze opgaven hebben wij ook gekeken hoe wij natuur, recreatie en landbouw voor de toekomst meer in balans kunnen ontwikkelen. Naast een boeiende opgave ook een belangrijk inbreng voor de nog te organiseren gebiedsontwikkeling.

23 november 2022

Onderzoek

Het onderzoek is nu afgerond en wordt vanaf 1 december gepubliceerd en aangeboden aan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee en de provincie Zuid-Holland. En is natuurlijk ook vanaf deze datum ook te lezen op http://milieufederatie.nl. Deze werkwijze is voor ons niet nieuw op vele gebieden doen wij altijd voorbereidend onderzoek. Iedereen die onze organisatie kent weet dat wij opzoek zijn naar integrale oplossingen. Natuurlijk wel vanuit de klimaat- en transitieopgaven

 

Weekblad Westvoorne

Tot onze verbazing heeft het Weekblad Westvoorne de afgelopen weken al artikelen gepubliceerd, overigens zonder enige hoor en wederhoor, waarin stellig werd beweerd dat het rapport toen al klaar was en de inhoud hiervan voor Voorne aan Zee dramatische zaken zou bevatte. Meerdere malen werd in dit weekblad de suggestie gedaan dat wij alles op slot zouden willen zetten en geen verdere ontwikkeling van recreatie willen. Zelfs sporten in de openlucht zou moeten worden verboden. Geen ruimte voor toekomstige landbouw. De landbouw zou zelf helemaal moeten verdwijnen en nog veel meer van deze baarlijke nonsens. Het hield de politieke gemoederen in Westvoorne de afgelopen weken veel bezig met veel verkiezingsretoriek en niet gebaseerd op enige feiten. Dat is altijd jammer. Maar als een aantal partijen zo politiek willen bedrijven dan moet dat maar in de gemeenteraad besproken worden. Wij hebben de gemeenteraad daarom een toelichtende brief gestuurd en ingesproken. Ook hebben we velen vragen van gemeenteraadsleden beantwoord. Lees hier een kopie van de brief aan de gemeenteraadsleden.

Wat het weekblad Westvoorne betreft heeft het niet veel uitgemaakt. Nog steeds komen er artikelen met verkiezingsretoriek. Dit zegt veel over het weekblad, waar wij verder niet op gaan reageren.

Symposium natuur Voorne aan Zee

Op 19 november organiseerde de Natuurvereniging  Hollandse Delta  een symposium over de natuur op Voorne aan Zee. Tijdens dit symposium hebben wij een presentatie gegeven over een robuust netwerk voor natuurgebieden op Voorne aan Zee. Aan welke maatschappelijke opgaven moeten wij werken om de natuur op Voorne aan Zee vitaal te houden. Waar liggen de uitdagingen en kansen en hoe kunnen wij die voor Voorne aan Zee gaan verzilveren en verbinden aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied. Kijk hier voor onze presentatie. Ook tijdens dit symposium zijn nuttige bouwstenen voor de te starten gebiedsontwikkeling uitgewisseld.

Wilt u hierover verder in gesprek komen stuur dan een bericht naar info@milieufederatie.nl