Beroep op de Provincie en diverse gemeenten inzake RTHA

Beroep op de Provincie en diverse gemeenten inzake RTHA

De NMZH neemt als lid deel aan de overleggen van de Commissie Regionaal overleg luchthaven Rotterdam (CRO RTHA). Jaarlijks wordt de monitoring van de DCMR t.a.v. de impact van RTHA op de omgeving besproken tijdens de CRO vergadering, zo ook op de vergadering van 18 juni jl.

21 juli 2020

Tijdens de behandeling van deze monitoring is door verschillende maatschappelijke CRO-leden aandacht gevraagd voor mogelijke nieuwbouw in de directe omgeving en binnen de geluidscontour van de luchthaven. Dit omdat sinds 2018 het aantal overlastmeldingen uit de omgeving met 81% is gegroeid.

Aangezien er de komende jaren ingezet wordt op het realiseren van woningbouw, is het belangrijk om meer en beter rekening te houden met de gebieden in de directe invloedsfeer van de luchthaven wat betreft geluidsoverlast, om te voorkomen dat nog meer mensen in de toekomst overlast gaan ondervinden van de luchthaven.

Tijdens de bespreking hebben de bestuurlijke CRO leden aangegeven dat de discussie rondom nieuwbouw geen thema is voor de CRO en dat deze afweging bij de gemeenten en provincie ligt. Dit betekent dat wij hier vanuit de CRO niet verder bij betrokken gaan worden. Maar het wel heel belangrijk is dat dit mee afgewogen gaat worden bij toekomstige woningbouwlocatie in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven en binnen de geluidscontour.

Daarom hebben wij een dringend beroep gedaan op de Provincie en diverse gemeenten om bij het vaststellen van toekomstige woningbouwlocatie de effecten van mogelijke overlast van RTHA goed te betrekken in de besluitvorming.

CRO-RHTA- Nieuwbouwprojecten

 

Meer informatie?

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur