Belevingsonderzoek toont tevredenheid over Noordzeekust

Belevingsonderzoek toont tevredenheid over Noordzeekust

Nederlanders zijn zeer tevreden over de Noordzeekust. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 3.600 ANWB-leden die het afgelopen jaar de kust bezochten. Zuid-Holland krijgt als rapportcijfer gemiddeld een 8. Leden associëren de kust vooral met mooi, licht en frisse lucht. Tegelijkertijd beoordeelt een aanzienlijk deel van de leden de kust als druk, waarbij Noord- en Zuid-Holland relatief het vaakst als volgebouwd worden ervaren.

17 juni 2021

Wandelen, uitwaaien, relaxen en natuurbeleving zijn de meest voorkomende activiteiten aan de kust. Een meerderheid van de leden is tevreden over recreatieve voorzieningen als fiets- en wandelpaden en strandopgangen, en over de bereikbaarheid per fiets (inclusief fietsparkeren).

In Zeeland vindt bijna 17% van de leden de bereikbaarheid per openbaar vervoer matig tot slecht, terwijl meer dan de helft er onbekend mee is. Ook in de andere kustprovincies geeft een aanzienlijke groep bezoekers blijk van onbekendheid met de OV-mogelijkheden. In Noord- en Zuid-Holland vindt 20% respectievelijk 27% van de bezoekers de parkeergelegenheden voor auto’s matig tot slecht, onder meer vanwege de hoge parkeertarieven.

De ANWB onderzocht ook wat het meest van invloed is op de kustbeleving. In Zeeland wordt dit het sterkst bepaald door het vrije uitzicht op zee. In Zuid-Holland en Noord-Holland is de rust het meest bepalend. Op de Waddeneilanden is dat het verschil in bebouwing aan de kust en de uitgestrekte duingebieden.

Met dit onderzoek wil de ANWB bezoekers van de kust een stem geven in de Kustpactmonitor. Vier jaar geleden tekenden bijna zestig overheden en maatschappelijke organisaties het Kustpact, waarmee wordt gestreefd naar balans tussen de ontwikkeling van de kust en het beschermen van haar kernkwaliteiten. Met de Kustpactmonitor wordt de ontwikkeling van de recreatieve bebouwing en van de kernkwaliteiten gevolgd.

Voor de NMZH is de opmerking over de drukte van de kust in Zuid-Holland een terugkerend signaal dat wij krijgen van burgers. Er ligt een zeer hoge druk op de natuur- en recreatiegebieden in Zuid-Holland. In de diverse overleggen die we hebben met de provincie brengen we dit aan de orde. We hopen dat er dan ook door de provincie meer ingezet gaat worden op het vergroten van het groen areaal en recreatieve voorzieningen zodat de recreatiedruk in de provincie verspreid kan worden.

Zie ook de bijgaande infographic.

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur