Behoud het groen tussen Delft en Rijswijk en steun de bewonerspetitie

Behoud het groen tussen Delft en Rijswijk en steun de bewonerspetitie

Eén van de weinige gebieden waar bewoners van Rijswijk nog groen kunnen recreëren is Pasgeld. Dit gebied maakt van oudsher deel uit van de groene buffer tussen Rijswijk en Delft. Ook hier zijn plannen voor bebouwing waardoor de biodiversiteit, luchtkwaliteit, gezondheid, leefbaarheid, klimaat en historie van het gebied op het spel staan.

28 januari 2021

Behoud het groen tussen Delft en Rijswijk en steun de bewonerspetitie

Eén van de weinige gebieden waar bewoners van Rijswijk nog groen kunnen recreëren is Pasgeld. Dit gebied maakt van oudsher deel uit van de groene buffer tussen Rijswijk en Delft. Er is weidelandschap dat er nog hetzelfde uitziet als in de middeleeuwen en het grenst aan het Elsenburgerbos. Als één van de weinige gebieden langs de Vliet ziet de wandelaar of schipper er, naast een paar oude karakteristieke huizen, vooral veel groen.

Maar ook in Pasgeld rukt de verstedelijking op. De nabij gelegen wijk Sion is in 10 jaar veranderd van tuindersgebied naar woonwijk. Voor grote delen van de aangrenzende wijk ’t Haantje geldt hetzelfde. De volgende stap lijkt Pasgeld te zijn. Als dit gebied ook wordt volgebouwd gaat een historisch en groen gebied verloren voor volgende generaties. De schade die aangericht wordt door Pasgeld te bebouwen is onomkeerbaar. Het zal ten koste gaan van: biodiversiteit, luchtkwaliteit, gezondheid, leefbaarheid, klimaat en historie.
Werkgroep Pasgeld zet zich in om het groene en historische karakter te behouden en kan daarbij alle steun gebruiken, ook die van u.
Eén van de initiatiefnemers vertelt: ‘Pasgeld is een prachtig stukje natuur. Eén van de weinige plekken waar je nog in alle rust kan genieten. De Coronacrisis heeft meer dan ooit aangetoond, dat deze groene ruimte essentieel is voor ons welzijn. Het volbouwen van Pasgeld geeft onomkeerbare schade en is niet nodig, omdat de groei van nieuwbouwwoningen in Rijswijk al ruim boven het gemiddelde ligt en omringende kantorenterreinen met grote leegstand kampen’.

Zeg ook NEE tegen bebouwing in Pasgeld. Steun het bewonersinitiatief en teken de petitie

Voor meer informatie neem je contact op met: