3 puntenplan waterschapsverkiezingen

3 puntenplan waterschapsverkiezingen verstuurd naar de verkiezingsprogrammacommissies

Door de toenemende verslechtering van de waterkwaliteit, het veel te traag inspelen op klimaatverandering en het achterblijven van accuraat toezicht en handhaving. Vooral het niet gaan halen van de KRW- doelen en de effecten van het langdurig belasten van de waterkwaliteit door o.a. chemische bestrijdingsmiddelen, lozen van PFAS stoffen en microplastics, baart de NMZH grote zorgen en vraagt dringende aandacht!

8 september 2022

De klimaatverandering zit in een hogere versnelling dan het maatregelenpakket dat momenteel wordt uitgevoerd, bijsturing komt daardoor veelal te laat of heeft nauwelijks het benodigde effect: we lopen continu achter de feiten aan. Wij missen de urgentie bij de Waterschappen om deze opgaven effectief aan te pakken. Waterbeheer verdient een nieuwe aanpak en daarom hebben wij voor de komende waterschapsverkiezingen een drie puntenplan geschreven en deze vandaag opgestuurd naar de verkiezingsprogrammacommissies van de politieke partijen die deelnemen aan de Waterschapsverkiezingen in de provincie Zuid-Holland.

Lees ons driestappenplan voor de waterschapsverkiezingen hier

Meer informatie?

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur