3 puntenplan provinciale statenverkiezingen

3 puntenplan provinciale statenverkiezingen

Namens een aantal natuur organisaties* hebben we een driepuntenplan verstuurd naar de verkiezingsprogrammacommissies van de politieke partijen die deelnemen aan de Provinciale Statenverkiezingen in de provincie Zuid-Holland. Wij verzoeken de politieke partijen dit mee te nemen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s. Meer dan ooit wordt er gekeken naar de provincies voor het oplossen van de grote vraagstukken als bestuurlijk verantwoordelijke overheid tussen gemeente en rijk. In periode 2023-2027 is de inzet en doorzettingskracht daarbij van het provinciebestuur essentieel.

6 september 2022

Er komen diverse opgaven op de provincie af met een grote ruimtelijke impact zoals de woningbouw, bereikbaarheid en de energietransitie. Sturing is nodig om ervoor te zorgen dat invulling van deze opgaven niet ten koste gaat van de waardevolle diverse Zuid-Hollandse landschappen.

Daarom hebben we een drie puntenplan opgesteld met hierin onze concrete suggesties . Lees ons driepuntenplan hier.

* Natuurmonumenten, IVN Natuur en Educatie, DUNEA, Zuid-Hollands Landschap, Nationaal Park Hollandsche Duinen en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Tags:

Meer informatie?

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur