Voedselbos Maasland

Voedselbos Maasland

Natuur in de stad is een regeling voor particulieren en overheden om geld aan te vragen voor maatregelen om het leefgebied van icoonsoorten in het stedelijk gebied te verbeteren. Eén van de aanvragers van de subsidie Natuur in de stad van begin 2021, waarbij de subsidie is toekend, is het Voedselbos Maasland.

25 augustus 2022

De aanleg van het voedselbos dient diverse samenhangende, maar wel uiteenlopende doelen. Het voedselbos heeft een voorbeeldfunctie op het punt van verantwoorde, duurzame voedselproductie. Met het voedselbos en de producten die daaruit komen laten ze zien dat er goede alternatieven zijn voor de traditionele productie van voedsel in de vorm van grootschalige monoculturen met alle daaraan verbonden problemen voor het milieu en de bodem.

Door de aanleg van het voedselbos neemt het aantal soorten (inheemse) bomen, struiken en kruidachtige planten sterk toe en vergroot hiermee de biodiversiteit. Doordat er veel bloeiende en vruchtdragende soorten gebruikt worden die over een lange periode in het jaar bloeien dan wel vruchten dragen is het voedselbos een uitstekende biotoop voor insecten, bijen, vlinders en vogels. De aanleg van water, ruim 800 m2 waterpartij met veel oeverlengte en ruim 350 m sloten met natuurvriendelijke oevers, biedt ruimte voor soorten als vissen, kikkers, padden en salamanders.

Momenteel is het voedselbos in opbouw, er zijn afgelopen voorjaar diverse struiken en bomen geplant zich nu verder kunnen gaan ontwikkelen. Gezien de voedselrijke standplaats van het gebied zijn de braam, distel en brandnetel (nog) dominant aanwezig. Deze soorten helpen de nieuw aangeplante bomen en struiken door het geven van de nodige schaduw in deze warme en droge periode. Uiteindelijk zullen de braam, distel en brandnetel plaats maken voor de soorten die een bijdrage leveren voor de biodiversiteit en meer natuur in de stad.

Het voedselbos blijft komende jaren verder in ontwikkeling wil je meer lezen over het Voedselbos Maasland? Neem een kijkje op de website: Welkom – Voedselbos Maasland

Profiel Nienke Schuil

Nienke Schuil

Regisseur ruimtelijke ontwikkeling, landschap en natuur