Susanne Kuijpers

Susanne Kuijpers 

De foto’s van Susanne Kuijpers sieren de muren van het kantoor en je vindt ze ook terug op de website. Daarmee is Susanne sinds zij uit dienst trad bij de Natuur en Milieufederatie in 2020, nog niet echt weg.

Wie is Susanne?
‘Ik ben Susanne Kuijpers en ik heb van 2009 tot 2020 bij de NMZH gewerkt. Daarvoor werkte ik bij het CBS en inmiddels al weer bijna twee jaar bij het ministerie van LNV. Ik heb psychologie en biologie gestudeerd. En ik ben inderdaad veel in de natuur te vinden met (maar vaak genoeg ook zonder) mijn camera’.

Hoe kijk je terug op jouw periode bij de Natuur en Milieufederatie?
In de tijd dat ik startte bij de Milieufederatie was het natuurbelang lang niet altijd voldoende terug te vinden in overheidsbeleid. Dat betekende dat er veel tegenkracht van ons nodig was om ontwikkelingen in een andere richting te duwen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de A4 Midden-Delfland, die wilde men er uiteindelijk snel doorheen drukken. Daar hebben we samen met de achterban veel kunnen betekenen. En die discussie werd fel gevoerd en soms ook gericht tegen de Milieufederatie en zelfs het bestaan van de organisatie’.

Dat lijkt me lastig om consensus te bereiken?
‘Uiteraard waren wij erg kritisch op het aanleggen van meer asfalt, maar tegelijkertijd ging het ons om het beschermen, en zelfs versterken van natuur, milieu en landschap. De Milieufederatie kon deelnemen aan de onderhandelingstafel omdat er gepraat kon worden over integrale oplossingen die ook iets toe konden voegen aan de ecologische en landschappelijke kwaliteit van het gebied. Er viel dus wat te halen, in plaats van alleen maar verliezen in te perken. Hoewel de twijfel over nut en noodzaak van de weg niet waren weggenomen, zijn er in de uitvoering uiteindelijk wel aanpassingen gedaan om milieuschade te beperken, zoals de verdiepte tunnelbak en een ecoduct’.

‘Ook speelde in ons achterhoofd de vrees voor de plannen die na de A4 zouden komen, zoals de Blankenburgtunnel en de A13/A16. Daar was helaas geen ruimte voor een dialoog over integrale oplossingen en hebben we veel lobbywerk verricht. Ik denk dat toen een kentering is gekomen in het nadenken over mobiliteit. Het dogma dat het autoverkeer nu eenmaal blijft groeien en dat daardoor meer files ontstaan en dat het antwoord daarop dus meer asfalt is, lijkt minder gangbaar’.

We hebben dat ook vorig jaar kunnen zien. In de coronatijd zijn mensen anders gaan denken over mobiliteit. Over vliegverkeer bijvoorbeeld en over de noodzaak om steeds in de auto te gaan zitten voor het woon-werkverkeer.

Wat zou een mooi cadeau zijn voor de 50e verjaardag van de NMZH?
‘Voor Zuid-Holland zou ik een natuurvriendelijke faunabeleid en zorg voor het landschap een mooi cadeau vinden. Nu worden te gemakkelijk ontheffingen afschot afgegeven en is er beter beleid nodig’.

‘Voor de milieufederatie pleit ik voor een stevigere rol als provinciale NGO. Veel beleid op het gebied van natuur en landschap valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Echter, de provincie is als bestuurslaag relatief onbekend bij de burger. Wanneer de NMZH zich als een sterke provinciale counterpart op het gebied van natuur en milieu kan blijven ontwikkelen, is dat een win-win. Ook voor de provincie; en daar hoort dan natuurlijk ook een boekjaarsubsidie bij’.

Wat inspireert jou om je in te zetten voor natuur en milieu?
‘Mijn drive is de schoonheid van de natuur. Hoe geweldig zit de natuur wel niet in elkaar. En wij staan er niet buiten als mensen, maar zijn ook onderdeel van de natuur.’

Wat is je duurzame tip aan anderen?
‘Alles wat je persoonlijk doet, doet ertoe. Onderschat je eigen invloed niet. Door verstandig te stemmen heb je invloed op schone lucht, op biodiversiteit etc’.

Tags: