Op 19 april 2022 bestaat de NMZH precies 50 jaar

Op 19 april 2022 bestaat de NMZH precies 50 jaar. Vanaf de start in 1972 is er veel gebeurd. We kijken terug op een intensieve halve eeuw, waarin we als organisatie zijn gegroeid en veel hebben bereikt. Maar wij moeten ook vaststellen dat ondanks deze inspanningen en die van velen met ons, in de afgelopen 50 jaar ook erg veel verloren is gegaan.

Juist als je terugblikt over een periode van 50 jaar springt dat er uit. Natuur en landschap, biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving hebben een hoge prijs moeten betalen voor onze stijl van leven en het economische model van de afgelopen decennia. De omslag naar meer duurzaamheid en meer circulariteit in onze samenleving verloopt veel te traag, in bepaalde sectoren nog niet of nauwelijks. De effecten hiervan blijven niet uit. In een paar weken tijd: een rapport over de verdere teloorgang van de Nederlandse natuur, een rapport van de klimaatwerkgroep van de VN over de opwarming van de aarde. De CO₂ uitstoot in Nederland neemt nog steeds toe, waar die volgens de afspraken moet afnemen.

Op de VN klimaattop van Glasgow is afgesproken om ten opzichte van de klimaatafspraken van Parijs 4 gigaton extra CO₂ uitstoot te reduceren. Maar eigenlijk is nu al een extra reductie nodig van 32 gigaton om de maximale 1,5⁰ Celsius opwarming in bereik te houden. Rapporten over de staat van de biodiversiteit laten zien dat zelfs dieren die veelvuldig voorkwamen in de open groene ruimte, zoals bijvoorbeeld het konijn, nu ook prijken op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Het boerenlandschap van nu, geeft de natuur nog nauwelijks een kans. Het woord ‘landschapspijn’ van de Friese journalist Jantien de Boer, brengt dat voor mij nog steeds feilloos onder woorden.

Terwijl in de 70’ er jaren het besef groeide dat de grondstoffen opraakten en dat we niet oneindig door konden gaan met schade toebrengen aan de natuur, zonder ook schade toe te brengen aan onszelf. In ons oprichtingsjaar 1972 vond bijna de hele Nederlandse bevolking dat er maatregelen moesten komen om de milieuverontreiniging aan te pakken.  We zijn ook nu weer toe aan een grote “wake up call”. Zelf ben ik nieuwsgierig of wij er de komende 50 jaar in slagen om tot een meer duurzame, natuurinclusieve en circulaire samenleving te komen. Ik zal dat zelf niet meer mee gaan maken, maar hoop van harte dat wij met onze inzet van nu het rentmeesterschap weer inhoud weten te geven voor komende generaties.

Valt er eigenlijk wat te vieren als je dit op je laat inwerken?
Ik denk dat het sowieso goed is om stil te staan bij het 50 jaar jubileum van de NMZH. Waar hadden wij gestaan zonder de inzet van al die duizenden mensen die vanuit en samen met de NMZH zich hebben ingezet voor een mooier en duurzamer Zuid-Holland. Die meegeholpen hebben om het milieubeleid in de afgelopen decennia inhoud te geven, in 1972 was er zelfs nog geen milieubeleid. De NMZH stimuleerde duurzame alternatieven en maatregelen en ontmoedigde vervuilende activiteiten of ging hiertegen in beroep.  We voerde actie om verdere verslechteringen in Zuid-Holland tegen te gaan. We gaven zo al die 50 jaar natuur en milieu een stem en een gezicht in Zuid-Holland. Als directeur, die slechts 11 jaar, van de 50 jaar zijn bijdrage heeft mogen leveren ben ik enorm trots op iedereen die samen met of vanuit de NMZH al die jaren zich heeft ingezet voor de natuur en het landschap, de kwaliteit van de leefomgeving en de verduurzaming van de provincie Zuid-Holland.

Toen de coronamaatregelen werden losgelaten was het voor ons duidelijk.  We wilde ons 50 jarig bestaan weer live vieren. De afgelopen maanden hebben wij ons ingespannen om veel oud-medewerkers, oud bestuursleden en actieve vrijwilligers te achterhalen en uit te nodigen voor ons jubileumsymposium. Samen willen wij het glas heffen op ieders inzet in de afgelopen 50 jaar, maar ook op de toekomst. Er is per slot van rekening nog veel werk aan de winkel. 21 april een mooi feest en vanaf 22 april weer met volle overtuiging samen werken aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland.

Ook daarbij is de inzet van de NMZH nog steeds relevant en onontbeerlijk. Maar we kunnen niet alles meer aanpakken. Onze organisaties is daarvoor te klein en de financiële middelen te beperkt. We zullen dus slimme keuzes moeten maken en met een heldere strategie onze inzet moeten gaan leveren. Dat kunnen wij nooit alleen. Samenwerken zit in ons DNA. Ook de komende decennia werken wij weer graag samen met iedereen om onze gemeenschappelijke doelen voor natuur en landschap, biodiversiteit en de kwaliteit voor de leefomgeving te realiseren. Ook gaan we ‘scherper aan de wind zeilen’. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties niet alleen meer inspireren, maar ook meer aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Graag als partner en adviseur, maar wanneer nodig ook door rechtsmiddelen te gebruiken en het ontmoedigen van die activiteiten die geen bijdrage leveren aan het herstel en behoud van de biodiversiteit en een klimaat-neutraal Zuid-Holland. Wij rekenen daarbij ook weer op het Zuid-Hollandse netwerk van zo’n 250 lokale en regionale natuur en milieuorganisaties en iedereen die onze doelen deelt.

We hebben je hulp nodig om in 2050 écht een feest te vieren. Om onze doelen te halen kunnen we je steun goed gebruiken. Help je mee om ons verlanglijstje te realiseren. Natuurlijk kan je ons ook steunen op de NMZH website

Op naar de volgende 50 jaar met een ijzersterke werkagenda en inzet van de NMZH.

Tags: