Onrust In Dordrecht Over Hoge Concentraties GenX In Directe Leefomgeving

2017 – Onrust In Dordrecht Over Hoge Concentraties GenX In Directe Leefomgeving

Recente onderzoeken door toxicologen van de Universiteit van Utrecht geven aan dat in een omtrek van 1 kilometer rond het in Dordrecht gevestigde chemisch bedrijf Chemours, de belangrijkste productielocatie voor fluoropolymers (kunststoffen) in Europa, hoge concentraties zijn aangetroffen van het kankerverwekkende GenX op planten en grassen.

Uit eerdere onderzoeken van het RIVM naar de gevaareigenschappen en blootstelling van stoffen die vrijkomen bij de GenX-technologie in lucht , oppervlaktewater en drinkwater blijkt dat naar verwachting de uitstoot van deze stoffen via de lucht geen risico vormen voor de gezondheid van omwonenden. Vanwege nog ontbrekende informatie heeft het RIVM wel aangedrongen op  nader onderzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deze berichtgeving heeft veel onrust veroorzaakt bij omwonenden. Deze onrust was al latent aanwezig omdat eerder bij de productie van dergelijke kunststoffen in 2012 was overgestapt van de schadelijke grondstof PFOA (perfluoroctaanzuur) naar de minder schadelijk geachte GenX-technologie.  Hoewel de productie met PFOA volgens Chemours dus ruim 4 jaar geleden is gestaakt, bleek ook uit meerdere onderzoeken in 2016, van onder andere RIVM, dat er nog significante hoeveelheden PFOA te vinden zijn in de directe (woon)omgeving van het chemisch bedrijf Chemours. Ook het RIVM vindt dat nader onderzoek nodig is nu de toxicologen van de Universiteit van Utrecht hoge concentraties in planten en grassen hebben aangetroffen. Verder is bij bloedonderzoek onder 382 omwonenden ook PFOA aangetroffen in het bloed van bewoners die lang en dicht bij dit bedrijf wonen.  Bij omwonende is rondom de blootstelling aan PFOA al veel onrust. Deze onrust is door de recente publicaties over GenX nog verder toegenomen.

Dit alles was voor de provincie Zuid-Holland reden om actie te ondernemen. De provincie Zuid-Holland heeft de aan Chemours vergunde indirecte lozing van GenX stoffen naar het oppervlaktewater en de lucht fors ingeperkt. Daarnaast zijn er verplichtingen opgelegd aan Chemours om verder onderzoek te doen naar de reductie van schadelijke GenX stoffen in het productieproces. Chemours heeft beroep ingesteld op de door de provincie aangescherpte vergunning. Hangende het beroep is de aangescherpte vergunning nog niet onherroepelijk. Ook het drinkwaterbedrijf Oasen is in beroep gegaan tegen Chemours voor het lozen van GenX stoffen op de rivier de Merwede en de effecten die dit heeft op het produceren van drinkwater.  Het uiteindelijke oordeel is dus nu aan de rechter.

Dit gaat allemaal erg veel tijd in beslag nemen en in de tussentijd blijft er te lang onduidelijkheid bestaan bij de bewoners. Als NMZH vinden wij dat deze bewoners goed moeten worden geïnformeerd en geen onnodige tijd moet worden vermorst om duidelijkheid te krijgen en de provincie Zuid-Holland op basis van de aangescherpte vergunning nu ook adequaat gaat handhaven.

Door verschillende partijen is nu en al eerder aangedrongen op aanvullend onderzoek. Dit moet snel worden georganiseerd en kan wat de NMZH betreft niet alleen worden neergelegd bij het bedrijf. De bedrijfsbelangen van Chemours zijn ook niet gelijk aan de belangen van de bewoners in de omgeving. Dat blijkt ook door het beroep wordt Chemours heeft ingesteld tegen de aangescherpte vergunning. De provincie Zuid-Holland moet de belangen van de omwonenden voorop stellen en zorgen dat de emissies snel tot een verantwoord niveau worden teruggebracht.

De NMZH blijft de bestuurlijke inzet van de provincie Zuid-Holland en de DCMR nauwgezet volgen.

Tags: