Autoloze zondag

Autoloze zondag

In 1973 krijgt Nederland te maken met een boycot en daardoor een oliecrisis. Eén van de maatregelen is de autoloze zondag. In totaal waren er in die tijd 10 autoloze zondagen.

Het kabinet-Den Uyl voerde de autovrije dag in vanwege de oliecrisis. Door een boycot op de uitvoer van olie naar ons land moeten maatregelen worden genomen om op het gebruik van energie te bezuinigen, zoals rantsoenering op benzine en aanhouden van een strategische oliereserve. Mensen ontdekken wat er gebeurt als er geen olie meer is. En is onze welvaart werkelijk afhankelijk van olie? Het zoeken van energiebesparende maatregelen en alternatieve energiebronnen maakt onderdeel uit van de maatregelen.

Een filmpje zien?

Klik hier op de link van een NOS filmpje

Tags: