2018: Eerlijk over vliegen

2018: Eerlijk over vliegen

Op 23 maart is de campagne ’Eerlijk Over Vliegen’ gestart. Een campagne van de 12 provinciale Milieufederaties en Natuur & Milieu in samenwerking met tientallen lokale bewonersgroepen. We willen met deze campagne bereiken dat de klimaat en gezondheidsschade van de luchtvaart wordt verminderd. Door eerlijke en transparante informatie te leveren voor de besluitvorming over de toekomst van de luchtvaart.

Luchtvaart draagt bij aan belangrijke functies in onze moderne maatschappij. Luchtvaart faciliteert economische groei en culturele uitwisseling en zorgt voor een goede internationale bereikbaarheid en werkgelegenheid. Populair gezegd iedereen vliegt wel eens. Maar luchtvaart heeft ook een keerzijde met name de milieueffecten voor klimaat, geluid en luchtverontreiniging zijn groot.

Veel regionale vliegvelden, maar ook Schiphol, hebben grote groei ambities, maar vaak te weinig oog voor de effecten op het milieu en de gevolgen voor de directe omgeving. Een duurzame ontwikkeling van de luchtvaart vergt een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen en een grote betrokkenheid van de samenleving daarbij. Tijd voor een debat over de toekomst van de luchtvaart in Nederland.

Laat de feiten spreken, de campagne ‘Eerlijk over Vliegen’ wil hieraan een bijdrage leveren.

Lelystad maakt eens te meer duidelijk dat geluidscijfers in de milieueffectrapportage (MER) niet altijd kloppen. Het rekenwerk moet over en de uitbreiding van Lelystad Airport wordt met minstens een jaar uitgesteld. Door dit soort fouten, ook al belooft het ministerie de fouten te repareren, is het vertrouwen in de overheid tot een dieptepunt gedaald.

Dit jaar moet er ook een besluit worden genomen over de groeimogelijkheden van Schiphol. Maar zeker acht gemeenten, waaronder Zuid-Hollandse gemeenten rond Schiphol, twijfelen op voorhand aan de betrouwbaarheid van de milieueffectrapportage (MER), het onderzoek van de luchthaven waarin de ruimte voor die groei wordt berekend. Over de MER is al veel te doen geweest. Het onderzoek zou in eerste instantie in 2016 verschijnen, maar moest over omdat er een verkeerd rekenmodel was gebruikt. De nieuwe MER zou afgelopen najaar verschijnen, maar de staatssecretaris stak daar in oktober een stokje voor. Het ministerie constateerde “grote verschillen in uitkomsten” tussen het oude en het nieuwe onderzoek, en eiste eerst meer duidelijkheid van Schiphol voordat de MER gepubliceerd zou mogen worden. Schiphol verwacht dat dit nog enkele maanden zal duren. Terecht twijfel dus.

Toenmalig Minister Pieter Winsemius heeft hier een woord voor bedacht. Hij noemde dit ‘schiphollen’. Inmiddels is dit woord in de Dikke van Dale opgenomen. Met de betekenis:  misleiden door manipulatie, leugens, het verdraaien van feiten enz.

Tijd dus om te stoppen met ‘schiphollen’. Tijd voor een eerlijke discussie over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Meer lezen: www.eerlijkovervliegen.nl

Tags: