Pieter Hordijk

Pieter Hordijk

Meer dan  40 jaar ben ik werkzaam geweest in de publieke sector (Rijksplanologische Dienst en provincie Zuid-Holland). Ik heb mij daarbij vooral bezig gehouden met de ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijke gebied van Nederland, binnen de provincie Zuid-Holland, die op de Zuidvleugel van de Randstad en die in de Zuid-Westelijke Delta.

In die jaren ben ik de Zuid-Hollandse Milieufederatie vaak tegengekomen als dwarskijker en als bondgenoot. Ik vind het uitdagend om nu mijn ervaring gezamenlijk in de Raad van Toezicht in te zetten voor de verdere ontwikkeling van deze organisatie.

Lid Raad van Toezicht
hordip@gmail.com