Paul Scheublin

Paul Scheublin

Ik woon mijn hele leven in Zuid-Holland. Geboren en getogen in Den Haag, nabij duinen en zee. Gestudeerd in Delft bij Midden Delfland, daarna Haastrecht tussen Krimpenerwaard en Reeuwijkse plassen, Nieuwerkerk aan de IJssel in de Zuidplas en nu Rotterdam aan de grens van het Rottemerengebied. Gebieden waar de spanning tussen verstedelijking en natuur en milieu constant voelbaar is en de aandacht vraagt.

Tweeëntwintig jaar gewerkt bij de gemeente Rotterdam aan een zorgvuldige inpassing van civieltechnische projecten in de omgeving als “mediator” tussen stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers enerzijds en Rijkswaterstaat, ProRail en Gemeentewerken anderzijds.

Gepensioneerd deed ik hetzelfde werk als insprekend burger bij de A13/A16 namens een platform van 19 belangenorganisaties en bij gemeentelijke en provinciale ruimtelijke plannen.
Nu bestuurslid van de Stichting Rotte-Verband.

 

Raad van Aangesloten Organisaties / Regio Rijnmond
prscheublin@kpnplanet.nl