Liliaan Tijssen

“De veehouderij moet dier-, milieu- en mensvriendelijker produceren”, een welbekende uitspraak. Helaas is het gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zo staan ecologische en economische belangen vaak haaks op elkaar en de wensen van de consument komen ook nog eens om de hoek kijken. Juist daarom vind ik het een uitdaging om samen met en voor veehouders op zoek te gaan naar mogelijkheden om deze nodige duurzame transitie teweeg te brengen, waarbij ecologische en economische belangen in balans zijn. Met natuurlijk ook oog voor het dierenwelzijn.

Doordat ik altijd al een passie had voor dier en natuur en mij wil inzetten voor goed voedsel, koos ik voor de opleiding ‘Dier- en Veehouderij’ aan de hogeschool Inholland in Delft.

Sinds februari ’21 ben ik begonnen bij de Natuur en Milieufederatie met afstuderen. Ik houd mij bezig met duurzame pachtconstructies tussen veehouders en pachtorganisaties en breng deze in kaart. Hierdoor wordt inzichtelijk welke verschillende effecten de duurzame pachtconstructies hebben op het bedrijfsresultaat, maar ook op de natuur, waaronder weidevogels.