Jan Prince

Jan Prince

Weidse polders, omzoomd door dijken en doorsneden door kreken en vlieten kenmerken de Hoeksche Waard. Dit landschap heeft, ondanks ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste decennia, zijn authentieke uitstraling grotendeels behouden. Dat is vooral te danken aan bewoners van deze regio, die een sterke binding hebben met hun streek en zich, individueel of via maatschappelijke organisaties, hard maken voor het behoud van het open polderlandschap, natuur en cultuurhistorische waarden. Die houding heeft onder meer geresulteerd in de aanwijzing als Nationaal Landschap en vrijwaring van een bovenregionaal bedrijventerrein.

Vereniging Hoekschewaards Landschap geeft mij de mogelijkheid om mijn passie voor natuur en landschap ten nutte te maken. Meedenken in een aanvangsstadium, waarbij kennis van natuur, landschap en regelgeving de basis vormt voor een succesvolle bijdrage, blijkt vaak het meest effectief. Maar, als het er op aan komt, ook procederend tot aan de Raad van State.Jan Prince

Als ik iets heb geleerd in de 25 jaar die ik als vrijwilliger actief ben in deze vereniging, is het wel dat je met reƫle uitgangspunten, kennis van zaken en vasthoudendheid veel kunt bereiken. Samenwerking met gelijkgestemde organisaties is daarbij vaak van wezenlijk belang.
Deelname aan de Raad van Aangesloten Organisaties van de NMZH biedt een kans om gezamenlijk meer voor elkaar te krijgen en daarbij doelen na te streven die verder reiken dan de eigen horizon.

Raad van Aangesloten Organisaties / Regio Zuid
jp.prince@freeler.nl