Fera Overdiep

Hallo, mijn naam is Fera Overdiep en ik studeer Ruimtelijke Ontwikkeling/ Climate & management aan de Haagse Hogeschool. Ik zit nu in mijn laatste jaar en hier hoort natuurlijk ook een afstudeerstage bij. Zo ben ik van februari tot juni stagiair bij de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

In mijn studie staan de thema’s duurzaamheid en klimaatverandering centraal. De ruimte op een duurzame en optimale manier inrichten vind ik interessant en uitdagend. Ook het toevoegen van biodiversiteit in het verstedelijkt gebied vind ik erg belangrijk. Hier wil ik dan ook in doorstuderen (of werken), dus een stage bij de Natuur en Milieufederatie past hier goed bij.

Tijdens mijn afstudeerstage sluit ik mij aan bij het project ‘natuur in de stad’. Zo ga ik onderzoek doen naar de gedeelde verantwoordelijkheid tussen verschillende stakeholders bij het ontwikkelen van natuur in stedelijke omgeving in Zuid-Holland. Naast het literatuuronderzoek worden er interviews afgenomen en met deze informatie wordt er uiteindelijk een visueel en bondig advies uitgebracht.