Ben ter Haar

Ben ter Haar

In Zuid-Holland liggen langs de hele kust prachtige duingebieden met een enorme biodiversiteit. Miljoenen recreanten genieten daar midden in de hectische Randstad van de natuur, rust en ruimte. Omvang en kwaliteit van deze duingebieden wordt ondanks planologische bescherming van Natura 2000 nog steeds ernstig bedreigd.

Duinbehoud zet zich, samen met de bij haar aangesloten organisaties en vele vrijwilligers al 40 jaar in voor de bescherming van de kostbare duinen. Maar veel bedreigingen vinden hun oorsprong in activiteiten buiten het duingebied. Wil je duinen effectief beschermen moet je ook die bedreigingen aanpakken. Dat lukt alleen in samenwerking met andere natuur- en milieu organisaties. Dat is voor ons de drive om intensief met de Natuur en Milieufederatie samen te werken. Die kan als een spin in het web van de NMO’s beschermingsactiviteiten coördineren en initiëren en expertise opbouwen voor de complexe dossiers.

Raad van Aangesloten Organisaties / Regio West
bterhaar@euronet.nl