Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Klimaatakkoord

Tag: Klimaatakkoord

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
17 juli 2018‘In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk’

Op 10 juli heeft het Klimaatberaad het voorstel voor de hoofdlijnen voor een klimaatakkoord gepresenteerd en aangeboden aan het kabinet. Om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen is aan de industrie gevraagd in 2030 14,3 megaton minder CO2 uit te stoten. Dit als tussendoel van de 35,7 megaton die in 2050 minder moet worden uitgestoten. In het voorstel van de Industrietafel is in hoofdlijnen aangegeven hoe men dit wil gaan halen. De verdere uitwerking ligt bij de verschillende industrieregio’s van Nederland.

17 juli 2018CCS en hoofdlijnen klimaatakkoord

Volgens het kabinet is de opslag van CO2 essentieel om de afgesproken CO2-reductie van 49% in 2030 te halen. Milieu-en natuurorganisaties zijn daar zeer sceptisch over, maar willen het klimaatakkoord niet op voorhand laten klappen als CO2-opslag erin wordt opgenomen.

10 juli 2018Milieuorganisaties: twee klimaattafels goed op weg, drie blijven achter

Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu vinden de voorstellen voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord nog niet voldoende om de klimaatdoelen uit het Parijs-akkoord te halen: “Deze voorstellen gaan ons niet in Parijs brengen, we zijn pas in Antwerpen”, aldus de milieuorganisaties in een eerste reactie.

31 mei 2018Groene waterstof hoort thuis in Klimaat-en Energieakkoord

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, CO2 reductie te realiseren en de Nederlandse economie te vergroenen, moet groene waterstof in het Klimaat- & Energieakkoord worden opgenomen. Deze oproep komt van de Waterstof Coalitie, die stelt dat groene waterstof een wezenlijk onderdeel is van een betrouwbare én betaalbare energietransitie in Nederland. Morgen overhandigt deze coalitie hierover een manifest aan Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media