Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Blog Alex Ouwehand

Tag: Blog-alex-ouwehand

A4 Midden-Delfland A13/A16 Bijen Binnenvaart Blankenburgtunnel Blog Alex Ouwehand Buijtenland van Rhoon Carbid schieten Voornes Duin CCS Circulair CO2 CO2 Smart Grid Eerlijk over vliegen Energieakkoord Energietransitie EU Faunabeheer Fracking Gaswinning Groenblauwe Leefomgeving Groene Kieskompas Groene Peiler HIER Opgewekt Industrie Intensieve veehouderij Klimaatakkoord Knobbelzwaan Kustbebouwing Lelystad Lichtvervuiling Luchtkwaliteit Luchtvaart Mainport Rotterdam MER Nacht van de Nacht Nationale Postcode Loterij natuurbeheer Natuurinclusieve landbouw Nieuwsbrief Omgevingswet PAS Pesticiden Plastic Pluk van de Pettefletprijs Provinciale Staten Ree Rijnlandroute Roeken Rotterdam The Hague Airport RTHA Schaliegas Schiphol smienten Statiegeld Stook je Rijk Tijdelijke natuur Vacature Verkiezingen Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) Vliegveld Waterbeheer Waterstof Weidoptie Weilanden Wet Natuurbescherming & Omgevingwet Wildlife Crime windenergie
30 mei 2018Blog: consumentenkracht

Ondanks alle aandacht voor het klimaat en de verduurzaming van onze samenleving worden er nog steeds producten geproduceerd die slechts 1 keer of heel kort worden gebruikt en daarna worden weggegooid. Denk aan plastic koffiebekers, blikjes frisdrank, voorverpakte voedingswaren en de plastic zakjes op de groentenafdeling van de supermarkt. Vaak zijn deze producten makkelijker en goedkoper opnieuw te maken of is de aanschaf van een nieuw exemplaar goedkoper dan repareren.

31 januari 2018Rotterdam: Kolen en ketenverantwoordelijkheid?

Op 3 oktober hebben Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie, Rotterdams Klimaat Initiatief, Rotterdams Milieucentrum en de NMZH in een brief aandacht gevraagd aan de gemeente Rotterdam als grootaandeelhouder van de haven er zorg voor te dragen het leasecontract van de EMO kolenoverslag alleen te verlengen als wordt voorzien in de uitfasering van de kolenoverslag.

29 november 2017Blog: Kolen en ketenverantwoordelijkheid

De haven van Rotterdam herbergt de grootste kolenoverslag van Europa. De haven van Amsterdam is de tweede kolenhaven van Europa. Daarmee is Nederland de grootste kolenboer van Europa. In 2016 waren beide havens goed voor de overslag van 44,7 miljoen ton kolen. Uitfasering van kolen is cruciaal om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen.

29 juni 2017Blog: Berkheide, duinparel langs de Hollandse Kust

Zuid-Holland heeft mooie plekjes, vaak vergeten of niet bekend bij het grote publiek. Jaarlijks maken wij een excursie met een deel van onze achterban verenigd in de Raad van Aangesloten Organisaties naar dit soort plekken in onze provincie. Dit jaar waren wij op excursie in Berkheide. Ben ter Haar, jarenlang betrokken bij de werkgroep Berkheide en oud- voorzitter van de Stichting Duinbehoud, had deze excursie voorbereid. Naast een leuk moment met een zonnetje en genieten van wat de natuur te bieden heeft, ook een moment om te netwerken en beter kennis te maken met het gebied en de betrokken actieve vrijwilligers.

30 mei 2017Blog: Meten is weten?

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland een fors overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur en uiteindelijk ook voor de mens. Om het stikstofoverschot structureel terug te dringen hebben het Rijk en de provincie de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bedacht. Een ingewikkeld en weinig transparant PAS-rekenmodel genaamd AERIUS moet de overheid de komende jaren houvast geven om wel of geen milieugebruiksruimte te vergunnen.

25 april 2017Blog: Integrale gebiedsontwikkeling, een aanpak die zijn nut heeft bewezen

Met het programma Ruimte voor de Rivier is geïnvesteerd in een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met deze dubbele doelstelling hebben onze rivieren de noodzakelijke ruimte gekregen om hogere rivierwaterstanden op te vangen. De integrale gebiedsontwikkeling in de Noordwaard bij Werkendam is hiervan een prachtig voorbeeld.

30 maart 2017Blog: Klimaatakkoord Parijs eist ambitieuze aanpak

Greenpeace heeft het Duitse New Climate Institute gevraagd de globale ambitie van het klimaatakkoord voor Nederland te vertalen naar toepasbare, concrete en sectorspecifieke doelen. Welke bijdrage moet Nederland gaan leveren om te zorgen dat de opwarming van de aarde ver onder de 2˚C blijft met als streven een opwarming van maximaal 1.5˚C? Welke transitiepaden moet Nederland, maar ook Zuid-Holland dan in slaan en hoe ziet de opgave er dan uit?

31 januari 2017Blog: Hoe serieus nemen wij bodemdaling?

Bodemdaling door veenoxidatie speelt in delen van Zuid-Holland een grote rol. Al decennia daalt de bodem in Midden-Delfland, Alblasserwaard, Krimpenerwaard en het gebied tussen Gouda en Boskoop en rond de Nieuwkoopse Plassen. Naast grote maatschappelijke kosten zorgt deze  bodemdaling ieder jaar voor extra CO2 uitstoot.

13 december 2016Blog: Roek vogelvrij in Zuid-Holland

De achteruitgang van het aantal roeken in Zuid-Holland gaat veel harder dan in andere provincies. Ondanks dat de roek beschermd is onder de Flora- en faunawet heeft de minister de roek geplaatst op de provinciale vrijstellingslijst van artikel 65 van de Flora- en faunawet. De provincie Zuid-Holland heeft op basis hiervan in een provinciale vrijstellingsverordening geregeld dat grondgebruikers roeken mogen (laten) verjagen ter voorkoming van schade aan de landbouw. De Faunabeheereenheid heeft ook een ontheffing voor het afschot van roeken aangevraagd ter voorkoming van landbouwschade. De ontheffing is onlangs verleend.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media