Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Blog Alex Ouwehand

Tag: Blog-alex-ouwehand

29 juni 2017Blog: Berkheide, duinparel langs de Hollandse Kust

Zuid-Holland heeft mooie plekjes, vaak vergeten of niet bekend bij het grote publiek. Jaarlijks maken wij een excursie met een deel van onze achterban verenigd in de Raad van Aangesloten Organisaties naar dit soort plekken in onze provincie. Dit jaar waren wij op excursie in Berkheide. Ben ter Haar, jarenlang betrokken bij de werkgroep Berkheide en oud- voorzitter van de Stichting Duinbehoud, had deze excursie voorbereid. Naast een leuk moment met een zonnetje en genieten van wat de natuur te bieden heeft, ook een moment om te netwerken en beter kennis te maken met het gebied en de betrokken actieve vrijwilligers.

30 mei 2017Blog: Meten is weten?

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden in Zuid-Holland een fors overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur en uiteindelijk ook voor de mens. Om het stikstofoverschot structureel terug te dringen hebben het Rijk en de provincie de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bedacht. Een ingewikkeld en weinig transparant PAS-rekenmodel genaamd AERIUS moet de overheid de komende jaren houvast geven om wel of geen milieugebruiksruimte te vergunnen.

25 april 2017Blog: Integrale gebiedsontwikkeling, een aanpak die zijn nut heeft bewezen

Met het programma Ruimte voor de Rivier is geïnvesteerd in een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met deze dubbele doelstelling hebben onze rivieren de noodzakelijke ruimte gekregen om hogere rivierwaterstanden op te vangen. De integrale gebiedsontwikkeling in de Noordwaard bij Werkendam is hiervan een prachtig voorbeeld.

30 maart 2017Blog: Klimaatakkoord Parijs eist ambitieuze aanpak

Greenpeace heeft het Duitse New Climate Institute gevraagd de globale ambitie van het klimaatakkoord voor Nederland te vertalen naar toepasbare, concrete en sectorspecifieke doelen. Welke bijdrage moet Nederland gaan leveren om te zorgen dat de opwarming van de aarde ver onder de 2˚C blijft met als streven een opwarming van maximaal 1.5˚C? Welke transitiepaden moet Nederland, maar ook Zuid-Holland dan in slaan en hoe ziet de opgave er dan uit?

31 januari 2017Blog: Hoe serieus nemen wij bodemdaling?

Bodemdaling door veenoxidatie speelt in delen van Zuid-Holland een grote rol. Al decennia daalt de bodem in Midden-Delfland, Alblasserwaard, Krimpenerwaard en het gebied tussen Gouda en Boskoop en rond de Nieuwkoopse Plassen. Naast grote maatschappelijke kosten zorgt deze  bodemdaling ieder jaar voor extra CO2 uitstoot.

13 december 2016Blog: Roek vogelvrij in Zuid-Holland

De achteruitgang van het aantal roeken in Zuid-Holland gaat veel harder dan in andere provincies. Ondanks dat de roek beschermd is onder de Flora- en faunawet heeft de minister de roek geplaatst op de provinciale vrijstellingslijst van artikel 65 van de Flora- en faunawet. De provincie Zuid-Holland heeft op basis hiervan in een provinciale vrijstellingsverordening geregeld dat grondgebruikers roeken mogen (laten) verjagen ter voorkoming van schade aan de landbouw. De Faunabeheereenheid heeft ook een ontheffing voor het afschot van roeken aangevraagd ter voorkoming van landbouwschade. De ontheffing is onlangs verleend.

26 oktober 2016Blog: Alles begint met een goed idee en verbeeldingskracht

De kust heeft een grote aantrekkingskracht. In alle jaargetijden is er wel iets te doen. Lekker wandelen over het strand, in de duinen of gewoon lekker genieten van de zon en alle waterpret. Op een zomerse topdag recreëren zo’n 2,2 miljoen mensen op het strand. Strand en duinen hebben na bos de grootste aantrekkingskracht op binnenlandse toeristen en recreanten. Na de vier grootste steden heeft de kust ook de grootste aantrekkingskracht op inkomend buitenlands toerisme, jaarlijks zo’n 1,5 miljoen overnachtingen.

29 september 2016Blog – Faunabeheer in Zuid-Holland?

In 2016 is de NMZH meer dan in voorgaande jaren in beroep gegaan tegen  ontheffingen voor het afschot van dieren, vooral van vogels. Het grote aantal ontheffingen dat werd afgegeven in het kader van het nieuwe faunabeheerplan was voor ons reden om nog eens preciezer te kijken naar  de aanleiding en de inhoud van de vele ontheffingen. De NMZH wil graag zo vroegtijdig mogelijk meedenken om onnodige procedures te voorkomen en dat geldt natuurlijk ook voor het faunabeheer in Zuid-Holland.

14 september 2016Blog: Laat je hart spreken. Maak je hard voor de kust!

De kust van Zuid-Holland is een belangrijk gebied in de drukke en dichtbevolkte Randstad. Het is de grootste publieke ruimte in onze provincie. Op een top stranddag zijn er zo’n 2,2 miljoen mensen aan het genieten van zee, strand en duinen. Ook heeft de kust een grote aantrekkingskracht op buitenlands toerisme. Na de 4 grote steden komt de kust met zijn badplaatsen op de tweede plaats. Goed voor zo’n 1,5 miljoen buitenlandse gasten.

Pagina 1 van 3123
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Volg ons via social media