Gedragscode draagvlak en participatie wind op land

Gedragscode draagvlak en participatie wind op land

Om voldoende draagvlak te creëren voor een windproject is het van belang dat inwoners vroeg bij het project betrokken worden.

Samen met de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA), Greenpeace en Natuur&Milieu hebben de Natuur en Milieufederaties de gedragscode draagvlak en participatie wind op land opgesteld en in september 2014 gepubliceerd. De gedragscode regelt hoe de windsector de omgeving betrekt bij een windproject.

Meer informatie? Neem contact op via: info@milieufederatie.nl