Energieopwekking

Energieopwekking

De NMZH zet zich in voor meer duurzame energie binnen de provincie. Dat doen wij door de provincie te ondersteunen bij het vinden van geschikte locaties voor windenergie en door het ondersteunen van lokale en regionale energiecoöperaties met het Servicepunt.

Servicepunt Energie Lokaal Zuid-Holland

Met het Servicepunt Energie Lokaal Zuid-Holland ondersteunen we lokale en regionale energiecoöperaties. Dat doen wij op verschillende manieren:

  • Wij kennen en onderhouden contact met talrijke Zuid-Hollandse initiatieven en brengen ze ook met elkaar in contact. Zo ontstaat een levendig netwerk, dat enthousiasmeert en onderlinge uitwisseling mogelijk maakt.
  • Wij bieden een loket voor vragen. Het servicepunt is zo dé plek voor informatie en advies, kennisuitwisseling en het leggen van contacten op het terrein van lokale duurzame energie.
  • Wij denken met je mee bij het opzetten en opschalen van lokale duurzame energie-initiatieven. Lopen initiatieven tegen belemmeringen of vragen aan die we samen niet weten op te lossen, dan benaderen we een expert uit ons netwerk of een ander initiatief dat een oplossing weet. Wij ontwikkelen daarvoor een database met ervaren mensen.
  • Afhankelijk van de situatie kunnen wij maatwerk bieden om het lokale energie-initiatief verder te helpen. Hierbij valt te denken aan ruimtelijke ordeningsaspecten, advies over het contact met de gemeente of hulp bij het maken van publiciteit.
  • We organiseren uitwisselings- en kennismomenten voor lokale initiatieven. Bijvoorbeeld bijeenkomsten en workshops over actuele thema’s zoals ledenwerving en salderen. Of een excursie naar een inspirerend initiatief in de provincie Zuid-Holland.

Natuurwind

We ondersteunen de provincie Zuid-Holland bij het realiseren van haar windenergie-opgave. Samen met Rescoop verkennen we verschillende VRM-locaties om de mogelijkheden voor het ontwikkelen en exploiteren van een windcoöperatie te bepalen. Ook hebben we samen met Rescoop het project Natuurwind geïnitieerd, waarbij met de opbrengsten van de windmolens natuurprojecten in de omgeving worden gerealiseerd.

Meer informatie? Neem contact op via: info@milieufederatie.nl