Het Energie Initiatief

Samen maken we Nederland energiebewuster

Energie Initiatief

De twaalf Natuur- en Milieufederaties voeren in elke provincie projecten uit op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Om dit inzichtelijk te maken, zijn deze projecten in kaart gebracht op de website: www.energie-initiatief.nl.

De Natuur en Milieufederaties spelen een belangrijke rol bij de uitrol van lokale duurzame energie in de provincies. Niet alleen kennen wij de lokale netwerken goed, ook hebben we met onze hands-on activiteiten en ondersteunende functie een bijzondere kennis- en projectenportefeuille opgebouwd.

Samen maken we Nederland energiebewuster

Al sinds 2011 ondersteunen we met onze Energieservicepunten lokale energiegroepen met eerstelijns begeleiding, het bijbrengen van kennis en het organiseren van uitwisselingsmomenten. Ons doel is bewoners en lokale energiegroepen in positie te brengen om een duurzame energiehuishouding te kunnen realiseren. Hierin werken we samen met de lokale energiegroepen zelf, overheden, netbeheerders, bedrijven en woningcorporaties.


Handige tools en producten

Onze kennis en ervaring zetten we graag in om ook in andere regio’s een slag te maken. Een team van experts adviseert en verbindt collectieven, bedrijven en overheden in de gezamenlijke ambitie om de energietransitie te versnellen. Op Energie-Initiatief.nl zijn handige tools en producten te vinden om ook jouw initiatief een kickstart te geven.

Kijk snel wat de Natuur en Milieufederaties voor jou als collectief, bedrijf of overheid kunnen betekenen