Benchmark Zeehavens

Benchmark Zeehavens

Jaarlijks verschijnt het ‘Port Compass’ een voortgangsrapportage waarin te zien is hoe de ontwikkeling van de Rotterdamse haven zich voltrekt richting de afgesproken doelen. Volgens de NMZH ontbreekt in deze voortgangsrapportage hoe deze Rotterdamse transitie op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatbeleid zich verhoudt tot de inspanningen van de andere relevante zeehavens in Nederland en West-Europa.

Juist deze informatie geeft meer inzicht in het internationale speelveld van zeehavens en hun inzet bij verduurzaming en de klimaatopgave. Hoewel een absolute vergelijking van de zeehavens onderling niet mogelijk is door het grote verschil in functies, omvang, geografie en ontwikkelingspotentieel geeft het toch een goed beeld van de duurzame ontwikkeling van de zeehavens in West-Europa. Maar ook hoe de performance van Rotterdam is ten opzichte van de overige relevante West-Europese havens.

Wat kunnen wij leren van succesfactoren elders? Waar scoort Rotterdam goed, maar ook wat kan nog beter. Een goede benchmark geeft dit inzicht. Het is ook een goede onderbouwing om de realisatie van de Havenvisie 2030 kracht bij te zetten en waar dat nodig is extra accenten te kunnen leggen of wellicht tot samenwerkingsvormen te komen bij gelijksoortige opgaven. Ook voor ons als onafhankelijke NGO is het belangrijk om de transitie in de Rotterdamse haven vanuit verschillende invalshoeken te blijven volgen.

Als onafhankelijke NGO gaan wij deze benchmark in samenwerking met CE Delft ontwikkelen en uitvoeren. Naast de eigen monitoring van de Rotterdamse haven ontstaat zo een breder onafhankelijker beeld vanuit een meer internationale dimensie in de voortgang van de duurzame ontwikkeling van de Rotterdamse haven. Deze benchmark is vooral bedoeld om dit inzicht breed te delen en te benutten bij de transitieopgave.

Meer informatie? Neem contact op met