Piet Jansen: de aarde leefbaar houden voor volgende generaties

Piet Jansen: de aarde leefbaar houden voor volgende generaties

Alleen samen met de natuur kunnen we de problemen in de natuur die we als mens veroorzaken oplossen. Dat geldt zeker voor het grootste probleem: klimaatverandering. Daarom zet Piet Jansen (75) zich als vrijwilliger in bij verschillende organisaties voor duurzaamheid.

Piet Jansen met twee van zijn kinderen en drie van zijn negen kleinkinderen: “Dit is waar ik het voor doe.”

Duurzame energie en natuurlijke klimaatbuffers combineren
Na zijn carrière als huisarts voelde Piet zich geroepen zich voor een ander doel in te zetten en werd actief bij Grootouders voor het Klimaat. “Ik wil zorgen dat mijn negen kleinkinderen ook een goed leven hebben. Mijn generatie heeft een schuld opgebouwd door te veel en te goedkoop te produceren. Die schuld schuiven we door op de volgende generaties. Maar we kunnen het nog verminderen. De Hoeksche Waard is in de geschiedenis (in 1421 en 1953) meters hoog overstroomd. Ik wil niemand bang maken, maar als we zo doorgaan maken onze kleinkinderen dit weer mee.”

Door zijn lidmaatschap bij de ene organisatie rolde hij door naar andere. Zo is hij actief lid bij Hoekschewaards Landschap en Hoeksche Waard Duurzaam, waar hij recentelijk voorzitter is geworden. Sinds kort is hij Ambassadeur Natuurlijke Klimaatbuffers namens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Om het landelijk gebied klimaatbestendig te maken brengen de natuur- en milieufederaties het verhaal over ‘natuurlijke klimaatbuffers’ samen met vrijwillige ambassadeurs, waaronder dus Piet, bij waterschappen en gemeenten.

“Ik word vaak uitgenodigd voor gesprekken bij de Provincie en Gemeente onder mijn HWDuurzaam pet, maar bij gelegenheid kan ik de pet van Ambassadeur voor Natuurlijke Klimaatbuffers ook opzetten. Als HWDuurzaam zijn we met de Gemeente Hoeksche Waard en ontwikkelaars in gesprek om zonneweides te realiseren. Die zonneweides zijn mooi te combineren met klimaatadaptieve oplossingen en natuurontwikkeling.”

De duurzame tip van Piet

“Overheden, betrek burgers bij plannen. We moeten klimaatverandering samen tegengaan; met elkaar en met de natuur. Als huisarts had ik een luisterend beroep. Het was voor mensen vaak voldoende om hun verhaal te doen en het probleem vervolgens zelf op te lossen. Met een overheid die luistert zijn inwoners zelf in staat initiatieven tegen klimaatverandering op te zetten.”

Ons dóór de natuur laten beschermen tégen de natuur

Binnenkort heeft Piet een verkennend gesprek met Waterschap Hollandse Delta over de mogelijkheid om de waterstand in de opgeslibde polder aan de westkant van de Hoeksche Waard te verhogen. “Nu wordt die laag gehouden zodat het land goed begaanbaar is voor machines. Maar de veenlaag is boven water gekomen en oxideert. Door het weer onder water te zetten kunnen we deze CO2-uitstoot tegengaan. Daarnaast zie ik mogelijkheden voor een zonneweide, ruimte voor natuurontwikkeling en een waterbuffer.”

“Ik ben ook erg enthousiast over een mogelijk project in de zuidrand van de Hoeksche Waard. Het concept ‘dubbele dijken’ van Bas Roels, programmamanager delta en rivieren bij het Wereld Natuur Fonds, spreekt mij erg aan: twee dijken met daartussen een wisselpolder die meegroeit met de zee en kansen biedt voor recreatie, economie en deltanatuur. Er wordt slib gevangen waardoor het land tussen de dijken op een natuurlijke manier verhoogt en afkalving wordt voorkomen. Uit dit principe is de Hoeksche Waard ontstaan, dus ik zie potentie. Het is slechts een idee en het gesprek moet inhoudelijk nog starten, maar het kan uitgroeien tot een project waarbij we de natuur de gelegenheid geven om ons mensen te beschermen tegen de natuur.”

““Werken aan klimaatmitigatie is noodzakelijk om klimaatadaptatie en de ontwikkeling van natuurlijke klimaatbuffers nuttig te maken. Zonder mitigatie is adaptatie dweilen met de kraan open; we moeten de uitstoot van broeikasgassen verminderen zodat de opwarming van de aarde beperkt blijft. Maar dat moeten we samen doen; met elkaar en met de natuur.“ ”

Piet Jansen