Zwolle wint twee van de vier Stook je Rijk trofeeën

26 november 2015

Zwolle wint twee van de vier Stook je Rijk trofeeën

Twee van de vier Stook je Rijk trofees gingen woensdagavond naar Zwolle. Corporatie SWZ kreeg de award als corporatie met de grootste energieprestatie. Ook kreeg Zwolle de award voor de beste samenwerking tussen huurders, corporaties en gemeente. Ook Roermond en Nijmegen vielen in de prijzen.  Stook je Rijk is een project van de Natuur en Milieufederaties, Milieucentrum Rotterdam en de Woonbond.

Minister Blok: samen werken aan energiebesparing in sociale huursector

In een videoboodschap gaf Minister Stef Blok het belang aan van het project Stookjerijk:  “Dit project spreekt mij zo aan, omdat woningcorporaties, gemeenten en huurders samen afspraken maken over energiebesparing in de sociale huursector. Inmiddels vinden er in 16 gemeenten rondetafelgesprekken plaats. Dat is een goed begin, maar het zouden er van mij nog veel meer mogen worden. Ik hoop dan ook dat de ervaringen en resultaten in die gemeenten het bekende sneeuwbaleffect krijgen”. https://www.youtube.com/watch?v=_kV2KwLIQOc

Succesfactoren uitwisselen

Een aantal genomineerde corporaties overtreffen het tempo dat noodzakelijk is om de doelstellingen van het SER Energieakkoord in 2020 (gemiddeld energielabel B) te halen. Het is belangrijk om de succesfactoren en de strategie bij deze koplopers binnen de sector goed uit te wisselen. Over de gehele corporatiesector dient het tempo van de energiebesparing met gemiddeld 50% te worden verhoogd om de doelstelling in 2020 te halen.

Transparantie en lange termijn beleid corporaties

De Natuur en Milieufederaties en de Woonbond vragen de corporaties om hun jaarlijkse energieprestaties en de genomen energiemaatregelen voor de huurdersorganisaties transparant te maken. Ze kunnen deze informatie op hun website plaatsen en in hun jaarverslag opnemen. Een heldere toelichting wordt daarbij zeker op prijs gesteld. Enkele corporaties werken al aan een lange termijn beleid ten aanzien van verduurzaming uit en denken na over nà 2020 (de zogenaamde no-regret maatregelen en nul-op-de-meter renovaties). Deze goede voorbeelden verdienen navolging.

Stook je Rijk 2016: estafettewethouders

Ook in 2016 wordt het project Stookjerijk voortgezet. Onder meer wordt dan het reilen en zeilen van een aantal wethouders gevolgd. Deze ‘estafettewethouders’ wisselen hun ervaringen met andere wethouders uit.

Meer informatie

De conclusies en aanbevelingen van STook je Rijk 2015 kunt u lezen op de website van Stook je Rijk. Ook vindt u daar het verslag met foto’s van de slotbijeenkomst op 25 november 2015.