Brede politieke steun voor Natuurmanifest Zuid-Holland

11 maart 2015

Brede politieke steun voor Natuurmanifest Zuid-Holland

Vanmiddag hebben de lijsttrekkers voor de provinciale verkiezingen in Zuid-Holland het Natuurmanifest in ontvangst genomen in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. In het manifest wordt gepleit voor een aantrekkelijke en soortenrijke provincie vol natuurtoppers zoals de otter, de zeearend en de grutto. De provinciale verkiezingen van 18 maart a.s. zijn namelijk cruciaal voor natuur en landschap. Het Natuurmanifest is een initiatief van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en IVN en kreeg in minder dan 1,5 maand tijd steun van meer dan 60 organisaties en vele inwoners van Zuid-Holland.

Sterke regierol provincie nodig

Wie vindt het nu niet leuk om bevers te zien, het prachtige gezang van nachtegalen en het gejubel van grutto’s te horen of om te kanoën in het spoor van de otter? In het Natuurmanifest vragen de natuurorganisaties de lijsttrekkers om als provincie een sterke regierol te nemen om de natuur te beschermen en te versterken zodat de 15 natuurtoppers zich in Zuid-Holland thuis kunnen voelen. Maatregelen die hiervoor nodig zijn betreffen onder andere de realisatie van de ecologische hoofdstructuur en een goede ruimtelijke bescherming van natuur en landschap.

Reacties lijsttrekkers

Na een welkomstwoord van Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum en de overhandiging van het manifest door de natuurorganisaties, gaven de lijsttrekkers een korte reactie. Unaniem spraken zij zich enthousiast uit over het Natuurmanifest. Zo zei Geertjan Wenneker, lijsttrekker van D66, dat de provincie moet doorgaan met investeren in nieuwe natuur en een goed beheer van bestaande natuur. Mirjam Nelisse gaf aan dat de VVD het streven deelt om zoveel mogelijk dieren terug te krijgen in Zuid-Holland. Adri Bom-Lemstra, lijsttrekker van het CDA, was onder de indruk van het grote aantal ondertekenaars van het manifest.

Achteruitgang soortenrijkdom

De initiatiefnemers van het manifest maken zich zorgen over de achteruitgang van dier- en plantsoorten in Zuid-Holland. Hoewel deze achteruitgang in de natuurgebieden nu tot staan lijkt te zijn gebracht, gaat deze in het agrarisch gebied onverminderd door en is nog maar 15% over van de soorten die oorspronkelijk aanwezig waren. Het kan echter ook anders. Vanwege de grote verscheidenheid aan landschappen kunnen veel soorten zich in Zuid-Holland vestigen als de omstandigheden goed zijn. Een rijke natuur is zowel voor de economie als voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zuid-Holland belangrijk. Zo is de regionale economie rond de Biesbosch gebaat bij de aanwezigheid van de bever en kan de otter eenzelfde functie vervullen voor het Groene Hart.

Eigenlijk zijn we allemaal boswachter

Na de uitreiking van het Natuurmanifest las boswachter Jenny van Leeuwen haar column “Eigenlijk zijn we allemaal boswachter” voor. U kunt de column nogmaals lezen op de website van Staatsbosbeheer Zuid-Holland.

IMG_4256