Zorg dat onze nationale vogel niet verdwijnt

18 november 2015

Zorg dat onze nationale vogel niet verdwijnt

De grutto is verkozen tot Nationale Vogel van Nederland. Bijna een kwart van de stemmen ging naar de grutto. Dat is dinsdag bekendgemaakt door het programma Vroege Vogels van de VARA en Vogelbescherming Nederland, die gezamenlijk de verkiezing hebben georganiseerd.  De nationale vogel dreigt echter uit het weidelandschap te verdwijnen. U kunt helpen dat te voorkomen, door een grutto te adopteren op www.weidoptie.nl.

Van alle grutto’s broedt 85 procent in Nederland. Het is daarom terecht te noemen dat we hem als nationale vogel hebben gekozen. Het typische open weidelandschap van Nederland is altijd een heel geschikt leefgebied geweest voor de grutto en andere weidevogels zoals bijvoorbeeld kievit, tureluur en scholekster. Helaas hebben de weidevogels het tegenwoordig steeds moeilijker in ons land, doordat het weidelandschap verandert. Het leefgebied van de grutto staat onder toenemende druk van verstedelijking, uitbreiding van infrastructuur en intensivering van de landbouw.

Slechtste jaar ooit voor weidevogels

Enkele tientallen jaren geleden broedden er nog 120.000 paar grutto’s in ons land. Dit jaar was het slechtste jaar ooit voor de weidevogels. Er is minder dan een kwart over van de grutto’s en die konden nauwelijks nog jongen groot brengen.

Adopteer een grutto

Om te zorgen dat de grutto en andere weidevogels niet helemaal uit ons land verdwijnen, is de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland de campagne Weidoptie gestart. Met uw steun kunnen we boeren helpen te zorgen voor meer bloemrijk en vochtig grasland. Zo kunnen we ook in de toekomst nog blijven genieten van onze nationale vogel. Helpt u mee? Adopteer nu een weidevogel op www.weidoptie.nl.