‘Zonder waterstof kunnen we de sprong naar minder fossiele energie niet maken’

'Zonder waterstof kunnen we de sprong naar minder fossiele energie niet maken’.

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) twijfelt er niet aan dat de Rotterdamse haven de energietransitie serieus neemt. De waterstofpijp van HyTransPort is volgens NMZH onmisbaar voor die transitie. Dat wil niet zeggen dat de milieuorganisatie niet kritisch kijkt naar de aanleg. Alex Ouwehand licht dit toe.

28 maart 2022

“Het Rotterdamse havengebied is extreem fossiel gedreven. Het bedrijfsleven en Havenbedrijf Rotterdam begrijpen heel goed dat ze af moeten van die afhankelijkheid van fossiele grondstoffen om toonaangevend te kunnen blijven. In die gedachte hoeven we bedrijven niet mee te krijgen. Dat besef is er al.” Alex Ouwehand, directeur Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland (NMZH), twijfelt er niet aan dat de haven de energietransitie serieus neemt.

Lees het interview met Alex Ouwehand op Hytransport Rotterdam