Zoetermeer ondertekent Green Deal Palenstein aardgasvrij

30 maart 2017

Zoetermeer ondertekent Green Deal Palenstein aardgasvrij

Gisteren  ondertekenden  wethouder Kuiper en wethouder Paalvast  samen met netbeheerder Stedin en woningcorporaties De Goede Woning, Vidomes en Vestia een Green Deal om de Zoetermeerse Wijk Palenstein volledig aardgasvrij te maken.

Rond 2023 moeten de eengezinswoningen in de wijk Palenstein  zijn afgesloten van het aardgas. Daarna komt ook in de hoogbouw een einde aan koken en stoken op aardgas. De woningbouwcorporaties bezitten zo’n 70% van alle woningen in Palenstein. De eigenaren van de particuliere woningen moeten via de Verenigingen van Eigenaren nog verleid worden hun woning aardgasvrij te maken.  Zoetermeer wil in 2040 alle 50.000 woningen aardgasvrij hebben. Met deze doelstelling loopt de gemeente tien jaar voor op de landelijke doelstelling.

Energieprestatievergoeding

Door de Green Deal worden de woningen in Palenstein zogenaamde nul-op-de-meter-woningen . Dit betekent dat de woningen evenveel energie opwekken als dat er nodig is voor het huis en het huishouden. Om de investeringen in de huurwoningen terug te verdienen kunnen de verhuurders een energieprestatievergoeding (EPV) aan de huurders vragen. Doordat de huurder ook minder uitgeeft aan energie  zullen de totale woonlasten niet of nauwelijks stijgen. Een garantie dat de huurders inderdaad niet meer gaan betalen is er op dit moment echter nog niet. Deze woonlastenwaarborg wordt momenteel door Minister Blok nader uitgewerkt.

Salderingsregeling

Daarnaast is ook de salderingsregeling van invloed op de woonlasten. Door deze regeling kunnen eigenaren van zonnepanelen de zelf opgewekte stroom verrekenen  met de ingekochte stroom tegen inkoopprijs inclusief energiebelasting. De salderingsregeling is cruciaal voor het succes van nul-op-de-meterwoningen. In januari heeft Minister Kamp de Tweede Kamer laten weten dat hij overweegt deze regeling aan te passen, waardoor deze regeling weer op losse schroeven staat.

Energietransitie vereist lef

Het gasloos maken van Palenstein is dus niet zonder riscio’s. Bewoners moeten worden overtuigd, er zijn geen garanties over de woonlasten en partijen hebben tegengestelde belangen. Volgens Maya van der Steenhoven, directeur van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en initiator van Van Gas Los, zijn de onzekerheden inherent aan het koploper zijn. “Er is geen spoorboekje. Een energietransitie vereist lef. De vraag is hoe je omgaat met de diverse tegengestelde belangen en leert van de valkuilen.”

Stook je Rijk

De gemeente Zoetermeer is één van de gemeenten die gevolgd wordt voor het project Stook je Rijk, een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. Het project heeft als doel de energiebesparing in de sociale huursector te versnellen. Kijk voor meer informatie op www.stookjerijk.nl.

Green Deal Palenstein