Windpark Oostflakkee moet ook rekening houden met zeearend

25 juni 2018

Windpark Oostflakkee moet ook rekening houden met zeearend

Bij de ontheffing die eerder werd afgegeven voor het Windpark Oostflakkee vanwege de effecten op beschermde diersoorten is ten onrechte geen rekening gehouden met de effecten op de zeearend. Vanwege de aanwezigheid van zeearenden in het Krammer-Volkerak, nabij het windpark Oostflakkee, is het nodig om de ontheffing voor het windpark aan te passen. Hiervoor heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland een verzoek ingediend samen met Het Zeeuwse Landschap, de Zeeuwse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Natuur- en Landschap Goeree Overflakkee.

In het Krammer-Volkerak, in de nabijheid van het windpark, verblijven al enige tijd zeearenden. Dit jaar heeft zelfs een paartje gebroed in de Slikken van de Heen; uniek voor de Zuidwestelijke Delta. Van de zeearend is bekend dat ze relatief vaak in aanvaring komen met windturbines. De organisaties verbazen zich er dan ook over dat er in de ontheffing geen sprake is van extra maatregelen om slachtoffers onder deze kwetsbare soort te voorkomen, terwijl de initiatiefnemers én het bevoegd gezag hiervan op de hoogte zijn. Door middel van een aanpassing van de ontheffing willen de natuurorganisaties dat maatregelen worden genomen om aanvaringen tussen zeearenden en windmolens te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld via een detectiesysteem waarmee de vogels kunnen worden opgemerkt zodat verjagingssignalen kunnen worden afgegeven wanneer een vogel de windmolens nadert of de windmolens dan kunnen worden stopgezet.