Windenergie is nodig met betere verdeling lokale lusten en lasten

9 februari 2017

Windenergie is nodig met betere verdeling lokale lusten en lasten

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland vindt windenergie nodig als onderdeel van de klimaataanpak. Alleen wel met een betere verdeling van lokale lusten en lasten. Gisteravond, 8 februari 2017, besprak de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving de particiële herziening Visie Ruimte en Milieu van de provincie Zuid-Holland. Daarin worden allerlei zoeklocaties voor windenergie aangewezen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is verheugd dat de provincie de opgave serieus oppakt en stelt voor om nieuwe wegen in te slaan om windenergie samen met inwoners lokaal beter in te passen.

Zie hier de volledige inspreektekst.