Wijsmuller en Huurdersnetwerk Rotterdam genomineerd voor Stook je Rijk Trofee 2015

12 november 2015

Wijsmuller en Huurdersnetwerk Rotterdam genomineerd voor Stook je Rijk Trofee 2015

Wethouder Joris Wijsmuller en Huurdersnetwerk Rotterdam zijn genomineerd voor de Stook je rijk-Trofee 2015. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan bestuurders en corporaties die zich inzetten voor energiebesparing in de huursector. De Stook je rijk-Trofeeën worden op 25 november in Utrecht uitgereikt door Stef Blok, minister van Wonen en Rijksdienst.

Wethouder  Joris Wijsmuller ontving de nominatie vanwege  zijn  actieve rol bij de totstandkoming van een volkshuisvestelijke agenda en daaropvolgende prestatieafspraken tussen de gemeente en de drie grote woningcorporaties in Den Haag. Omdat ook de huurdersorganisaties hier nauw bij betrokken zijn, is Den Haag ook genomineerd in de categorie samenwerking.  Huurdersnetwerk Rotterdam leverde een belangrijke bijdrage aan de nieuwe woonvisie en werd daarmee genomineerd in de categorie huurdersorganisaties.

Slotbijeenkomst en prijsuitreiking

Op 25 november vindt in het stadskantoor in Utrecht de slotbijeenkomst plaats met de titel “Driepartijenoverleg: wondermiddel of niet?”. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van dit jaar besproken en worden de Stook je Rijk trofeeën uitgereikt door minister Stef Blok. De bijeenkomst start om 18.00 uur en eindigt om circa 20.30 uur. Meer informatie over de startbijeenkomst en hoe u kunt aanmelden vindt u in de activiteitenagenda.

Stook je Rijk versnelt energiebesparing in de huursector

Het project Stook je Rijk heeft als doel het versnellen van de energiebesparing in de huursector. Tijdens rondetafelgesprekken worden de drie belangrijkste partijen (huurders, corporaties en gemeenten) bijeengebracht. In 2015 namen vijftien gemeenten deel aan het project.  Stook je Rijk is een project van de Woonbond, Aedes, VNG, zes Natuur en Milieufederaties en de Milieucentra van Amsterdam en Rotterdam. Stook je Rijk wordt uitgevoerd namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink­rijk­relaties