Wij zoeken pioniers voor een natuur-inclusief en toekomstbestendig landbouwmodel met hogere waterpeilen!

Wij zoeken pioniers voor een natuur-inclusief en toekomstbestendig landbouwmodel met hogere waterpeilen!

Het verhogen van de waterpeilen in veengebieden werd lange tijd gezien als iets On-Nederlands. Immers Nederland staat bekend om de unieke, door windmolens drooggemalen, polderlandschappen die onder het zeeniveau liggen. Om die polderlandschappen te kunnen gebruiken voor de landbouw is een bepaalde droogte en stevigheid van de bodem vereist, maar de wereld verandert en vraagt om meer vernatting. De waterpeilen kunnen wel verhoogd worden, maar dit vergt soms aanpassingen in de bedrijfsvoering en vooral een mentaliteitsverandering.

20 december 2023

De NMZH is al sinds 2020 bezig met het toepassen van Valuta voor Veen. Het waterpeil in veengebieden wordt daarmee verhoogd om uitdroging en oxidatie van het veen te voorkomen. Hierdoor is er verminderde CO2-uitstoot vanuit veengebieden naar de atmosfeer. Door CO2-credits toe te kennen aan iedere ton vermeden CO2-emissie krijgt de CO2-reductie ook een waarde toegekend en is vervolgens verhandelbaar te maken door middel van vraag en aanbod op de vrijwillige CO2-markt. Dit geeft extra inkomsten voor de grondeigenaar. Deze extra inkomsten zijn ook nodig, want in sommige gevallen betekent de peilverhoging dat de bedrijfsvoering aangepast moet worden. Voor veel boeren is dit een grote stap, maar toch zien steeds meer boeren dat het niet meer vanzelfsprekend is om op de oude manier door kunnen boeren.

De NMZH probeert boeren te steunen in een transitie naar een natuur-inclusief landbouwmodel waarbij ook het belang van de boer centraal staat. Valuta voor Veen is slechts een van de hulpmiddelen in deze transitie, maar het kan in veel gevallen wel een positieve bijdrage leveren.

Het inschatten van de potentie van Valuta voor Veen is maatwerk waar de NMZH in Zuid-Holland al enkele jaren ervaring mee heeft in onder andere natuurgebieden en in agrarische gebieden met zowel droge als natte teelten. De NMZH werkt samen met de Stichting Nationale Koolstofmarkt die erkende CO2-certificaten uitgeeft en het Platform CO2-neutraal wat een handelsplatform in CO2-certificaten is. Dat laatste is belangrijk om de hoogste prijs voor CO2-certificaten te verkrijgen.

Zit u in een veengebied en wilt u weten of Valuta voor Veen interessant kan zijn? We komen graag met u in contact. Wij kunnen u snel vertellen of Valuta voor Veen voor u de moeite waard is en eventueel een kosten/baten inschatting maken. Daarna kunnen wij eventueel uw partner zijn bij het opstellen van een Valuta voor Veen projectplan.

Heb je interesse om mee te werken of ken je iemand voor wie dit interessant is?
Neem dan contact op met b.kreulen@milieufederatie.nl

Vragen? Neem contact op met: