Werkgroep Berkheide presenteert boek Bijzonder Berkheide

22 juni 2017

Werkgroep Berkheide presenteert boek Bijzonder Berkheide

Op feestelijke wijze is in Wassenaar het boek ‘Bijzonder Berkheide’ gepresenteerd. De eerste exemplaren van dit boek over het prachtige duingebied tussen Katwijk en Wassenaar zijn aangeboden aan burgemeester Visser van Katwijk en wethouder Maat van Wassenaar. ‘Bijzonder Berkheide’ telt meer dan 300 pagina’s en ruim 1.400 foto’s en is te koop in de boekhandels in de regio en via diverse webshops.

Het boek ‘Bijzonder Berkheide’ laat zien hoe bijzonder dit duingebied is, en waar men al die bijzonderheden kan aantreffen. De flora en fauna worden uitgebreid beschreven en in beeld gebracht, evenals de geschiedenis van het gebied, de cultuurhistorische aspecten en de functies die het duingebied door de eeuwen heen heeft gehad en nog steeds heeft.

Berkheide, is nu vooral een natuurgebied waar drinkwater wordt gewonnen, maar is tevens zeewering en een belangrijk recreatiegebied. Nog niet zo lang geleden was Berkheide ook weidegrond, akkerland, wantveld, jachtgebied en militair terrein, en er hebben ook mensen gewoond. Al die functies hebben hun sporen nagelaten in het gebied.

Over het duingebied Berkheide is heel veel bekend. Al ruim 40 jaar doet de Werkgroep Berkheide hier onderzoek naar de flora en fauna. Bij het 40-jarig jubileum van de werkgroep ontstond het idee om de kennis over het gebied in een populair geschreven boek breder te verspreiden. Het resultaat is vrijdag 9 juni in een passende locatie aan de Wassenaarse Slag gepresenteerd. Zelden zal een duingebied zo uitvoerig en met zoveel passie zijn beschreven als in Bijzonder Berkheide!

Bron: RTV Katwijk

U kunt het boek bestellen via de website van Stichting Duinbehoud.

Foto: Stichting Duinbehoud
Foto: Stichting Duinbehoud