Weer minder weidevogels

28 november 2016

Weer minder weidevogels

Afgelopen week was het weer volop in het nieuws. Ook dit jaar is het weer slechter gegaan met de weidevogels. Uit een telling van o.a. Vogelbescherming en de Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dat er weer veel te weinig jonge Grutto’s groot geworden zijn om het aantal op peil te houden. Daarvan zijn er 11.000 nodig in het land en het waren er maar 4000. Ook dit seizoen zijn de vogels dus verder aan het verdwijnen. En dat uitgerekend in het eerste jaar van het nieuwe agrarisch natuurbeheer.

Heeft het agrarisch natuurbeheer effect?

Op het moment zijn agrarische collectieven in Zuid-Holland bezig om dat nieuwe beheer te evalueren. Daaruit blijkt juist dat er in de gebieden waar het nieuwe agrarisch natuurbeheer door boeren wordt toegepast veel vogels gebroed hebben. Op grote schaal is het maaien uitgesteld op percelen waar vogels hun nesten hadden. Maar waarom zijn er dan zo weinig jonge vogels geteld?

De oorzaak daarvoor moeten we volgens de deskundigen zoeken in de kwaliteit van het leefgebied van de vogels. Door de ontwikkeling van de landbouw in de afgelopen decennia zijn de weilanden te droog geworden en er zijn te weinig bloemen en insecten. Daardoor is er voor de jonge weidevogels te weinig te eten. De kuikens raken verzwakt en het lukt ze niet om veilig en gezond op te groeien. Ook al is het gras niet gemaaid en zijn de vogels geen vroege dood gestorven door de maaimachine. Het agrarisch natuurbeheer blijkt niet genoeg effect te hebben als het leefgebied van de vogels niet op orde is.

Verander het boerenland

De oplossing lijkt dus voor handen; herstel het leefgebied van de vogels. Breng de vochtige graslanden, vol met bloemen en insecten, terug in het boerenland. Weilanden waar de jonge vogels volop voedsel vinden en veilig zijn tegen predatoren. Maar dat is moeilijker dan het lijkt. Want het vraagt om een verandering in de landbouw zelf. Moderne landbouwbedrijven werken met eenvormig, droog maar hoogproductief grasland. Er zijn agrarische bedrijven nodig die weer goed uit de voeten kunnen met minder productief grasland, onder meer natuurlijke omstandigheden. Bedrijven die economisch gezond zijn, maar anders met hun natuurlijke omgeving omgaan. Als we echt niet willen dat de natuur verdwijnt uit het boerenland, dan is die verandering in de landbouw de uitdaging waar de samenleving nu voor staat.

Foto: Astrid Kant
Foto: Astrid Kant