Website CO₂ Smart Use is online!

Website CO₂ Smart Use is online!

Sinds enkele jaren is de NMZH betrokken bij het CO₂ Smart Use Netwerk. Dit netwerk is ontstaan vanuit het CO₂ Smart Grid project waarbij verschillende bedrijven, overheden en de Natuur en Milieufederaties van Noord- en Zuid-Holland samen gewerkt hebben aan een economische strategie voor de ontwikkeling van Nederland als het mondiale kennis- en valorisatiecluster voor de toepassing van CO₂ als circulaire grondstof in glastuinbouw, mineralisatie en chemie. Naast economische voordelen levert dit een belangrijke bijdrage in de klimaatopgave.

27 oktober 2020

Alhoewel CCU(S) (Carbon Capture, Utilisation and Storage) succesvol in het Klimaatakkoord is opgenomen als een van de maatregelen voor het behalen van de klimaatdoelstelling, blijft meer aandacht nodig voor het afvangen en hergebruiken van CO₂. Met het project CO₂ Smart Use heeft de NMZH, met steun van de provincie Zuid-Holland, samen met de bedrijven en organisaties binnen het project een CCU-database opgezet. Op basis van een short- en longlist worden interessante CCU-cases en -koppelingen zichtbaar gemaakt en binnen het project besproken.

Vier doelstellingen
Ook werken partners aan hun eigen projectontwikkeling, bijvoorbeeld bij de verdere uitrol van het OCAP netwerk, de CO₂ afvang bij Tata Steel, AEB Amsterdam en AVR Rotterdam bij de aanleg van CCU(S) infra Rotterdamse en Amsterdamse regio en de CO₂ afvang bij AVR Duiven. Het project CO₂ Smart Use zet zich daarbij in voor een gezamenlijke lobby en het oplossen van knelpunten. Nu ook de website https://co2smartuse.com/ online is gegaan kunnen wij nog meer bedrijven en organisaties met elkaar verbinden en het groeiende netwerk beter gaan faciliteren.

Met https://co2smartuse.com/ willen de partners bereiken:

  1. Versnel de valorisatie van CCU: help nieuwe ondernemers en bedrijfsmodellen naar de markt;
  2. Het ecosysteem voor CCU meer op gang brengen: zakenpartners en modellen verbinden met fondsen, subsidies, sites en markten;
  3. Kennis delen: de wereld laten zien welke innovaties en producten beschikbaar zijn en wat er gaat komen;
  4. Verkrijg het bewijs: voorzie beleidsmakers, fondsbeheerders en anderen van relevante informatie voor hun strategieën.

Voor meer informatie neem je contact op met: