Waardevolle natuur moet behouden blijven

7 juli 2016

Waardevolle natuur moet behouden blijven

Hoekschewaards Landschap (HWL)Hoekschewaards Landschap (HWL) heeft de afgelopen jaren op vruchtbare wijze samengewerkt met de gemeenten in de Hoeksche Waard en het waterschap Hollandse Delta. Dit gebeurde via de gemeenschappelijke regeling Groenbeheer Hoeksche Waard. Daarmee werd uitvoering gegeven aan het Landschapsbeheerplan.
De op handen zijnde opheffing van Groenbeheer Hoeksche Waard was voor HWL aanleiding om de balans op te maken. Dit heeft geleid tot een mooi rapport.

Binnen de huidige regeling behoren de krekennatuur (Argusvlinder en Vlietproject), het beheer van dijken, maar ook het onderhoud aan knotwilgen, het onderhoud aan het hoogstamfruit aan de Ritselaarsdijk en de Zuiddijk en tal van werkzaamheden op het gebied van boombeheer en struweelonderhoud.

Hoekschewaards Landschap is de afgelopen jaren een zorgzame uitvoerder gebleken van
een groot deel van de werkzaamheden. Argusvlinder kent inmiddels een ongekende biodiversiteit. De aanwezigheid van vele soorten wilde orchideeën is daarvan het levende bewijs. Vlietproject heeft alles om uit te groeien tot eenzelfde succes. Voor de streek en door de streek geldt in sterke mate voor de terreinen die door HWL worden beheerd. Zij verzorgt samen met agrariërs de uitvoering en er is een grote actieve betrokkenheid van inwoners. Meer dan 200 vrijwilligers voeren ieder jaar de werkzaamheden uit aan de knotwilgen en het hoogstamfruit. De aanpak van HWL heeft er bovendien aan bijgedragen dat de kosten zo laag mogelijk konden blijven.

Met de opheffing van Groenbeheer Hoeksche Waard vervallen de afspraken over het beheer van de eerder genoemde objecten. De mogelijkheden voor het toekomstige beheer worden momenteel gezamenlijk onderzocht. Natuurlijk hoopt Hoekschewaards Landschap op voortzetting van de werkzaamheden in samenwerking met Waterschap de Hollandse Delta, gemeenten, agrariërs en andere direct betrokkenen.

In het rapport “Visie op groen beheer” maakt HWL de balans op over de periode met Groenbeheer en doen wij
aanbevelingen voor de toekomst. Het zal worden uitgereikt aan alle verantwoordelijke bestuurders ter
ondersteuning bij de besluitvorming.  Wij nodigen u van harte uit dit (informatieve) rapport te lezen!

Bron: Hoekschewaards Landschap