VVO stelt 9.000 euro beschikbaar voor groenere inpassing Rijnlandroute

23 november 2016

VVO stelt 9.000 euro beschikbaar voor groenere inpassing Rijnlandroute

Eind oktober 2016 werd bekend dat de gemeente Leiden 3 miljoen extra over heeft voor een verbeterde inpassing van de Rijnlandroute in de Oostvlietpolder. Het college schreef dat in een conceptbrief aan de provincie die eerst nog door de Leidse gemeenteraad moet worden vastgesteld. Het geld zou moeten gaan naar een onlangs aangelegde aansluiting van de Rijnlandroute op de A4. Dat kost 10 tot 12 miljoen euro en de Leidse bijdrage van 3 miljoen is daardoor te laag volgens de eisen van de provincie die wil dat grondgebonden gemeenten minstens de helft meebetalen aan het realiseren van extra inpassingswensen.

Leiden hoopt echter dat ook de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten mee willen betalen en mogelijk ook de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam, waardoor alsnog kan worden voldaan aan die cofinancieringseis. Als de aanbesteding van het project Rijnlandroute meevalt, is de provincie bereid de bijdrage van de gemeenten te verdubbelen waardoor een onderlangse aansluiting wellicht mogelijk zou worden.

Lees het volledige bericht op de website van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder