Voorstellen van omwonenden A13/A16 kunnen leefomgeving verbeteren

2 februari 2015

Voorstellen van omwonenden A13/A16 kunnen leefomgeving verbeteren

De A13/A16 moet de bereikbaarheid én de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren, zo vermeldt de doelstelling van dit project. In hoeverre de huidige plannen en ontwerpen voor de aanleg van de weg een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving is echter nog onbekend. Het is daarom nog te vroeg om voorstellen die door bewoners zijn gedaan in het participatieproces niet meer te behandelen of af te wijzen. Dit schrijft de NMZH in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad die op 4 februari over dit onderwerp zal spreken.

Om tot een ontwerp van de A13/A16 te komen, heeft Rijkswaterstaat een participatieproces opgestart waarin omwonenden de mogelijkheid kregen om mee te denken. Dit proces is voor de bewoners op een grote teleurstelling uitgelopen. Zo bestond het kader voor mogelijke maatregelen uit het beschikbare budget en niet uit wat nodig is om tot een goede inpassing te komen. Ook zijn mogelijke alternatieven voor inpassing niet neutraal voorgelegd aan bestuurders, maar al door Rijkswaterstaat van een oordeel voorzien. Hierdoor zijn de  voorgestelde maatregelen volgens de bewoners niet op een transparante en gelijkwaardige manier beoordeeld.

Transparante beoordeling voorstellen vereist

De NMZH pleit ervoor om eerst te onderzoeken in hoeverre de huidige plannen en ontwerpen voor de A13/A16 leiden tot verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Vervolgens zal inzichtelijk moeten worden gemaakt in hoeverre de door de bewoners voorstelde aanpassingen kunnen bijdragen aan het behalen van dit doel. Dit moet op een transparante en eerlijke manier gebeuren. Op basis van die informatie kan de politiek vervolgens een afweging maken over het al dan niet overnemen van de voorstellen.

Lees hier de brief aan Gemeente Rotterdam, Commissie EHMD