Voorlopig geen afschot van roeken in Zuid-Holland

18 januari 2017

Voorlopig geen afschot van roeken in Zuid-Holland

Er zullen voorlopig geen roeken worden afgeschoten in Zuid-Holland. Dit is de meest recente ontwikkeling in de procedure die de Natuur en Milieufederatie (NMZH) samen met diverse lokale natuurorganisaties in 2016 aanspande tegen een door de provincie verleende ontheffing aan de faunabeheereenheid (FBE) voor het doden van roeken. De NMZH is hier blij mee en hoopt dat de juridische procedure binnenkort ook tot een definitieve afronding zal komen en de rechter het afschot van roeken structureel zal verbieden door een vernietiging van de ontheffing.

In de zomer van 2015 tekende de NMZH samen met lokale natuurorganisaties beroep aan tegen de ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het doden van roeken om schade aan de land- en tuinbouw te voorkomen. Volgens de NMZH is de ontheffing ten onrechte is afgegeven omdat de roek geen gunstige staat van instandhouding kent en de schade die roeken veroorzaken slechts minimaal is. Deze kritiek uitte de NMZH al eerder in een zienswijze op de ontwerp-ontheffing, maar daar deed de provincie niets mee.

Medio december 2016 stond de zitting bij de rechtbank gepland over het beroep van NMZH. Op verzoek van de provincie werd de zitting echter twee dagen van tevoren afgeblazen omdat nieuwe informatie hier aanleiding toe zou geven. De NMZH was niet blij met de verlenging van de procedure, omdat de ontheffing al van kracht was en de roeken dus al afgeschoten mochten worden. De NMZH vroeg daarom een voorlopige voorziening aan, waarmee de rechter de ontheffing kan schorsen tot de definitieve uitspraak.

Nadat de NMZH de voorlopige voorziening aangevraagd had, deed de FBE de toezegging om geen gebruik te maken van de ontheffing totdat de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan. Omdat er nu geen sprake meer is van een spoedeisend belang, heeft de voorzieningenrechter besloten het verzoek tot een voorlopige voorziening niet toe te kennen . Mocht de FBE toch gebruik maken van de ontheffing, dan kan de NMZH zich tot de rechter wenden.

De NMZH is blij dat er voorlopig geen roeken geschoten zullen worden. Zij hoopt dat de volgende stappen in de beroepsprocedure snel gezet zullen worden, zodat een definitieve uitspraak ook op langere termijn het afschot van roeken onmogelijk maakt.

roek