Meten is weten

Meten is weten

In Drenthe is een project gaande om de belasting van bestrijdingsmiddelen in kaart te brengen. Door middel van continue luchtmetingen op verschillende plekken in woonwijken en particuliere tuinen die dichtbij locaties zijn waar veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Verder worden monsters genomen van vegetatie en ecologisch verbouwde gewassen in particuliere tuinen. Dit project is georganiseerd door Meten=Weten. Dit is een burgerinitiatief in Drenthe en al sinds 2018 actief bezig met het uiten van de zorg van omwonenden over de grote hoeveelheid pesticiden die in de sierteelt worden gebruikt en de gezondheidsimpact op directe omwonenden.    

14 september 2022

Ook in Zuid-Holland vindt op een aantal locaties sierteelt plaats op de volle grond. In Goeree-Overflakkee is nu een initiatief ontstaan van omwonenden die grenzen aan een sierbloementeler. Dit initiatief gaan wij steunen met een bijdrage vanuit onze campagne inspraakwater.nl . Naast de 4 meetlocaties in Drenthe en 2 op de Veluwe kunnen zo ook de effecten van pesticiden op de volksgezondheid en het Natura 2000 gebied de duinen van Goeree-Overflakkee worden gemeten.

Met name hebben pesticiden een vernietigende invloed op insecten en veroorzaken hartritmestoornissen bij mensen. Naast onze campagne Inspraakwater.nl om de chemische verontreiniging van het oppervlakte water aan te pakken, helpen we zo ook mee om de effecten van pesticiden beter in beeld te brengen in en rond de duinen van Goeree-Overflakkee. Blijf ons daarom steunen op inspraakwater.nl .

Voor meer informatie over het project meten is weten.

Zie ook de Zembla uitzending

 

Image by aleksandarlittlewolf on Freepik