Vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport online te volgen

22 juni 2015

Vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport online te volgen

Sinds vrijdag 19 juni 2015 is het vliegverkeer boven het Rijnmondgebied voor iedereen online te zien, zowel real-time (met een vertraging van 10 minuten) als achteraf. Niet alleen de vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA) worden getoond. Ook andere vliegtuigen tot 7 km hoogte zijn zichtbaar. Bovendien wordt inzicht gegeven in het geluid dat de vliegtuigen in de omgeving veroorzaken. ‘Vliegtuigbewegingen in kaart’ is te vinden via de nieuwe website van de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport (CRO RTHA) www.cro-rotterdam.nl.

Op www.cro-rotterdam.nl zijn, naast ‘Vliegtuigbewegingen in kaart’ ook vooraankondigingen van gewijzigd of bijzonder vliegverkeer te vinden.

Commissie

De website geeft tevens achtergrondinformatie over de CRO RTHA. De commissie is het overlegplatform van de exploitant van de luchthaven Rotterdam the Hague Airport, de luchtvaartsector en de omgeving, waaronder de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), de wethouders van Lansingerland, Rotterdam en Schiedam, provincie Zuid-Holland en vertegenwoordigers van bewoners. Doel is om door het afstemmen van alle (regionale) belangen te werken aan een optimaal gebruik van RTHA. Op de website van de commissie is vermeld wanneer de vergaderingen plaatsvinden en welke onderwerpen er op de agenda staan.

Daarnaast zijn er verschillende rapporten te downloaden. Bijvoorbeeld over actuele vergunningprocedures en bestemmingsplannen of rapporten met overzichten van het aantal meldingen over hinder, zoals het recent beschikbaar gekomen jaarrapport over 2014. Verder bevat de website ook verwijzingen naar andere partijen die betrokken zijn bij dit onderwerp.

Ook is het mogelijk om via de website contact op te nemen met het secretariaat van de CRO RTHA of met individuele leden van deze commissie.

Vliegtuighinder melden

Via het onderdeel ‘Vliegtuigbewegingen in kaart’ kunnen achteraf vliegtuigpassages  worden nagezocht die mogelijk als hinderlijk zijn ervaren. Ook kan informatie worden opgezocht over de geluidniveaus die daarbij zijn opgetreden. Er  is verder extra achtergrondinformatie beschikbaar, bijvoorbeeld  over baangebruik, over vertrekkend en naderend verkeer, routes, verkeer dat in de nacht is toegestaan en over het meten en berekenen van geluid. Nadat men zich een beeld heeft gevormd kan desgewenst worden doorgeklikt naar de website van de DCMR om een melding over geluidshinder in te dienen (bellen kan ook naar telefoonnummer 0888333555).

Later dit jaar zal ‘Vliegtuigbewegingen in kaart’ ook zijn te gebruiken op tablets.

Staatssecretaris verantwoordelijk

De CRO RTHA kan informatie verstrekken aan de minister of staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, maar heeft geen formele adviesfunctie. Uiteindelijk is de staatssecretaris verantwoordelijk voor besluitvorming ten aanzien van de (verdere) ontwikkeling van de luchthaven. Zij houdt onder meer toezicht en handhaaft op RTHA en is verantwoordelijk voor maatregelen en voorschriften.