Vijf gemeenten in de race voor Stook je Rijk Trofee

22 november 2016

Vijf gemeenten in de race voor Stook je Rijk Trofee

De gemeenten Almere, Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Zwolle zijn door de Natuur- en Milieufederaties genomineerd voor de jaarlijkse Stook je Rijk Trofee. Deze trofee wordt uitgereikt aan die gemeente die samen met woningcorporaties en huurdersverenigingen de groenste prestatieafspraken heeft weten vast te stellen.

Volgende week dinsdag 29 november wordt tijdens een landelijke bijeenkomst in Utrecht bekend wie van deze vier gemeenten er met de trofee van door gaat. Minister Blok reikt de trofee uit. De jury, bestaande uit VNG, huurdersbelangenorganisatie Woonbond, Ministerie van Binnenlandse Zaken, de brancheorganisatie Aedes en de Natuur- en Milieufederaties, let in haar beoordeling op zaken als het behalen van de energiedoelstelling uit het SER Energieakkoord, op ambities ten aanzien van energieneutraliteit, op het betrekken van de huurders en op het monitoren van de jaarlijkse energieprestaties. De genomineerde gemeenten scoren allemaal hoog op genoemde onderdelen.

In de jaarlijkse prestatieafspraken leggen corporaties, gemeenten en huurders vast welke bijdrage de corporatie levert aan de gemeentelijke woonvisie. Het gaat dan om betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, maar ook om duurzaamheid. Gezamenlijk werken de partijen er naar om de huurvoorraad steeds energiezuiniger te maken.

Slotevent Stook je Rijk 2016

Kom ook naar het Stook je Rijk-event op dinsdagavond 29 november in het Stadskantoor Utrecht. Je ontmoet collega-wethouders, huurdersbelangenvertegenwoordigers en corporatiedirecteuren, maar ook Tweede Kamerleden en Minister Blok. Allemaal vertellen ze over hun ervaringen met de energiebesparingsversnelling in de huursector.

Tweede Kamerleden, al helemaal in de verkiezingsmodus, kruisen de degens met elkaar over lagere huurlasten, energiebesparing en impulsen voor de bouwsector. Tenslotte ben je getuige van de uitreiking van de Stook je Rijk-trofee door Minister Blok naar de gemeente met de groenste prestatieafspraken van Nederland.

Aanmelden voor het slotevent Stook je Rijk 2016 kan hier (tot en met 25 november)

Foto: Gelderse Natuur en Milieufederatie
Foto: Gelderse Natuur en Milieufederatie