Vertrekkend directeur Rotterdam The Hague Airport bagatelliseert effecten leefomgeving

5 december 2015

Vertrekkend directeur Rotterdam The Hague Airport bagatelliseert effecten leefomgeving

Na 32 jaar neemt Roland Wondolleck afscheid van Rotterdam The Hague Airport. In zijn afscheidsinterview geeft hij aan dat de luchthaven nauwelijks tot geen negatieve effecten heeft op de leefomgeving van de vele omwonenden. Dit kunnen wij niet onbesproken laten want Wondolleck geeft onjuiste informatie.  De gevolgen voor de geluidsoverlast bij een uitbreiding van het aantal bestemmingen zijn veel groter dan hij wil doen geloven. Een groei van 50.000 vluchten in 2014 tot bijna 90.000 in 2024  kan natuurlijk nooit zonder toename van geluidsoverlast. Een nieuw luchthavenbesluit is nodig omdat de uitbreidingsplannen  tot meer vliegtuiglawaai leiden. De huidige geluidsruimte, de spreekwoordelijke emmer van Wondolleck die met druppels vliegtuiggeluid wordt gevuld, is namelijk al volledig gevuld met het geluid van het huidige aantal vluchten, zo geeft de luchthaven zelf ook aan. Voor de uitbreidingsplannen is dus meer geluidsruimte nodig, een grotere emmer. De luchthaven weet dus heel goed dat uitbreiden tot meer geluidsoverlast leidt, maar Wondolleck brengt nu een ander verhaal.

Vergeleken met andere Europese steden is volgens Wondolleck het aantal vluchten verwaarloosbaar. Slechts een toename van gemiddeld 2 naar 3,3 vluchten per uur. Maar in de praktijk zijn de vluchten niet gelijkmatig verdeeld over alle uren van de dag. De gemiddelde situatie bestaat dus in werkelijkheid niet. Het vertoont duidelijke pieken, rond 7.00 uur en 23.00 uur. De grenzen van het  tijdsvenster waarbinnen mag worden gevlogen. De dienstregeling begint dus zo vroeg als mogelijk en eindigt zo laat als mogelijk (en geregeld ook ietsje later dan dat). Dat zijn ook de momenten waarop omwonenden de meeste overlast ervaren. Een uitbreiding van het aantal vluchten zorgt voor een toename van piekmomenten. De effecten beperken zich niet alleen tot geluidsoverlast. Ook luchtvervuiling vormt een gezondheidsrisico voor omwonenden. TNO stelde bij Schiphol vast dat opstijgende vliegtuigen zoveel ultrafijnstof uitstoten dat omwonenden gezondheidsproblemen kunnen ondervinden. Vervolgonderzoek van RIVM bevestigde deze bevindingen. Rond Rotterdam The Hague Airport zijn geen metingen uitgevoerd, maar ook hier wordt ultrafijnstof uitgestoten en dat neemt natuurlijk toe met meer vluchten.

Ook als het om economie gaat stelt Wondolleck de zaken mooier voor dan ze zijn. Het positieve beeld dat de zakelijke markt staat te springen om de voorgenomen uitbreiding staat haaks op de conclusies van het onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de economische perspectieven voor de luchthaven. Het zakelijk profiel van de luchthaven valt tegen en de bijdrage aan de economie blijft achter bij de verwachtingen. Terwijl overheden juist hebben vastgesteld dat Rotterdam The Hague Airport alleen bestaansrecht heeft als zakenluchthaven.  De balans tussen nut en noodzaak van een luchthaven en de impact op leefomgeving van de vele omwonenden is een kwetsbaar en wankel evenwicht. Natuurlijk begrijpen wij ook dat een vertrekkend directeur nog een keer wil uitpakken en zijn successen wil etaleren. Maar de boodschap die wij hebben voor zijn opvolger is om de impact voor de leefomgeving niet verder te bagatelliseren. Het zou een mooie frisse start zijn als de nieuwe directeur erkent dat Rotterdam The Hague Airport ook opereert ten koste van de leefomgeving en samen met de omwonenden de discussie aangaat om hier iets aan te doen. Wij voorzien hem daarbij graag van advies.

Lees meer

Het interview met de heer Wondolleck verscheen op 28 november in het AD. Hieronder kunt u het artikel en onze reactie lezen.