Vertraging voor aanleg Blankenburgtunnel

8 juni 2017

Vertraging voor aanleg Blankenburgtunnel

De uitspraak van de Raad van State over de Blankenburgtunnel is uitgesteld tot halverwege 2018. Reden is dat het Europese Hof eerst moet beslissen over de toegestane omvang van stikstofuitstoot van de auto’s op deze nieuwe weg zonder dat dit schadelijk voor de natuur is.

Susanne Kuijpers geeft aan het proces rondom de Blankenburgtunnel niet te willen vertragen, maar te pleiten voor zorgvuldige besluitvorming. “Klaarblijkelijk is de onderbouwing van Schultz, minister van Infrastructuur en Milieu, dat de extra stikstofuitstoot de natuur niet negatief zou beïnvloeden, niet direct overtuigend genoeg.”

De vragen die de Raad van State heeft gesteld aan het Europese Hof gaan niet specifiek over de Blankenburgtunnel, maar over de juridische houdbaarheid van de algehele programmatische aanpak stikstof, waar de Blankenburgtunnel in is opgenomen. Wie geïnteresseerd is in de vragen en uitspraken, kan hier het verslag van de Afdeling bestuursrechtspraak teruglezen.

Beroep aangetekend in 2016

Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging tekenden in mei 2016 beroep aan bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de Blankenburgtunnel. De organisaties zijn van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken of er alternatieven voor deze snelweg mogelijk zijn.

Alternatieven te makkelijk aan de kant geschoven

In hun beroepschrift geven de organisaties aan dat er verschillende alternatieven zijn voor de aanleg van de Blankenburgtunnel, maar dat deze door de minister te makkelijk aan de kant zijn geschoven. Eén van die alternatieven is om geen nieuwe weg aan te leggen. De Blankenburgtunnel moet de files in de Beneluxtunnelverminderen, maar de organisaties twijfelen sterk aan de omvang van dit fileprobleem. Het autoverkeer groeit namelijk niet zo hard als in de rapporten van de Blankenburgtunnel wordt aangenomen. Daarnaast brengt het alternatief van de Oranjetunnel veel minder schade toe aan de natuur en het landschap. Ook de optie van een volledig ondertunneldevariant van de Blankenburgtunnel spaart het bijzondere natuurgebied de Rietputten bij Vlaardingen.

 

blauwborst