Vernieuwde STEP: goede stap vooruit maar schaalsprong blijft nodig

12 juli 2016

Vernieuwde STEP: goede stap vooruit maar schaalsprong blijft nodig

Per 1 juli is de Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector, kortweg STEP, aangepast. Een stap in de goede richting, maar een schaalsprong blijft nodig. Zo laat Joris Wijsmuller, wethouder wonen en duurzaamheid van Den Haag, weten in zijn blog op de website van Stook je rijk.

Energiedoelen

Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Investeren in het verduurzamen van sociale huurwoningen en het verminderen van het energiegebruik  is daarbij een belangrijk opgave. Het Energieakkoord heeft daarvoor ook doelen vastgesteld: in 2020 moeten de woningen gemiddeld energielabel B hebben.

Heffingen belemmeren verduurzaming

Het maken van afspraken over verduurzaming geeft problemen bij de corporaties in Den Haag.  Zij hebben veel woningen in de naoorlogse, gestapelde bouw met een slecht energielabel (E, F, G). Dat betreft zo’n 30 % van de ongeveer 70.000 woningen van de drie grote corporaties. Er zijn hoge investeringen nodig om die aan te pakken. Tegelijkertijd zijn de middelen beperkt door de verhuurdersheffing en de Vestia-heffing. Ook een stimuleringsregeling voor de huursector (STEP) bleek voor grootstedelijke hoogbouw niet goed uit te pakken.

Van financiële last naar maatschappelijke investeringen

In de vernieuwde prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties die eind 2015 gemaakt zijn is veel aandacht voor deze financiële problemen bij verduurzaming. Grote en middelgrote steden proberen de financiële last van de woningcorporaties voor de schatkist om te buigen in maatschappelijke investeringen voor onder meer duurzaamheid. Joris Wijsmuller heeft hierin een belangrijke trekkersfunctie, die de NMZH ondersteunt.

Extra aandacht voor gedragsverandering

Ook is in de prestatieafspraken extra aandacht voor gedragsverandering bij huurders. In vergelijkbare  woningen kan het energieverbruik van huurders sterk verschillen. Betrokkenheid van  huurderorganisaties en participatie van bewoners is uitermate belangrijk om te investeren in een zuiniger woning en meer wooncomfort.

Joris-Wijsmuller-400x225